Akım, Potansiyel Fark, Direnç Kavramları ve Ohm Yasası - 10.Sınıf

Fizik   Canlandırma

Bu konu anlatımında; akım, akımın tanımı ve bir iletkenin uçarı arasındaki potansiyel fark ile üzerinden geçen akımın ilişkisini tanımlayan Ohm yasasın ve formülü açıklanmaktadır. Ayrıca, ampermetre ve voltmetrenin görevi açıklanarak, devreye nasıl bağlanması gerektiği gösterilmektedir. 

Bir devre elemanının üzerinden geçen akım, o devre elemanının direnci ile ters orantılıdır. Bu ilişki Ohm yasası ile ile ifade edilir ve V=IxR formülü ile gösterilir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Fizik
  • Bu konu anlatımında, elektrik akımının şiddeti tanımlanmakta ve elektrik akımının biriminin amper olduğu anlatılmaktadır.
  • “Şekildeki iletkenin kesitinden 4 saniyede 4 ∙1018 tane X- iyonu 2 yönünde, 2 ∙108 tane Y+ iyonu da 1 yönünde geçiyor. İletkende oluşan akımın yönü ve büyüklüğü nedir? (1 ey = 1, 6 ∙ 10-19 C)” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Bu konu anlatımında; akım, akımın tanımı ve bir iletkenin uçarı arasındaki potansiyel fark ile üzerinden geçen akımın ilişkisini tanımlayan Ohm yasasın ve formülü açıklanmaktadır. Ayrıca, ampermetre ve voltmetrenin görevi açıklanarak, devreye nasıl bağlanması gerektiği gösterilmektedir. 
  • 10.Sınıf - Fizik
  • Bu konu anlatımında, seri bağlı devrelerin özellikleri anlatılmaktadır. Etkinlikte, pil, ampul, devre anahtarı gibi devre elemanlarını kullanarak basit seri bağlı devreler kurulması istenmekte ve seri bağlı devre özellikleri incelenmektedir. Kısa devre kavramı da anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, seri bağlı ampullerden oluşan elektrik devreleri ve bu ampullerden aynı elektrik akımının geçtiği anlatılmaktadır. Ayrıca seri bağlı, özdeş ampullerin (lambaların) parlaklıklarının aynı olduğu anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, seri ve parallel bağlı devrelerde Ohm yasası  kullanarak devredeki  farklı noktalardan geçen akımın ve devredeki dirençlerde oluşan potansiyel farkın nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır. 
Lisego Tanıtım Videosu