Akarsuların Aşınım Şekilleri - 9.Sınıf

Coğrafya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, akarsuların yataklarını aşındırarak kanyon, vadi ve delta oluşturması anlatılmaktadır.

Akarsularda hareket eden su,  akarsu yataklarındaki toprak ve kayayı aşındırır. Bu aşındırma her zaman devam eder ve akarsu yatakları gitgide derinleşir.  Uzun yıllar sonra akarsuların yer kabuğunu aşındırması kanyonları ve vadileri oluşturur. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu