Ahenk Unsurlarını Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, “Bir An Durup Suyu Dinledik Hep Suyu Dinledik”, “Ben Sana Mecburum” ve “Okun Ucundan” adlı metinler ve dinlenen metinlerdeki ahenk ögeleri ile ilgili verilen bilgilerin tamamlanması beklenmektedir. Uygulamayı takip eden konu anlatımında, coşku ve heyecana bağlı anlatımda kullanılan ahenk unsurları; ölçü, uyak, redif, iç uyak, aliterasyon, asonans, ses akışı, vurgu ve tonlama açıklanmıştır.

Coşku ve heyecana bağlı anlatımda ahenk unsurları; ölçü, uyak, redif, iç uyak, aliterasyon, asonans, ses akışı, vurgu ve tonlamadır.

İlgili Konu Anlatımları

YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu