Ahenk Unsurlarını Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, “Bir An Durup Suyu Dinledik Hep Suyu Dinledik”, “Ben Sana Mecburum” ve “Okun Ucundan” adlı metinler ve dinlenen metinlerdeki ahenk ögeleri ile ilgili verilen bilgilerin tamamlanması beklenmektedir.

Coşku ve heyecana bağlı anlatımda ahenk unsurları; ölçü, uyak, redif, iç uyak, aliterasyon, asonans, ses akışı, vurgu ve tonlamadır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu