Ahenk Ögelerini, Ses Benzerliklerini ve Ses Akışının Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, coşku ve heyecana bağlı ahenk öğeleri, ses benzerlikleri, ses akışının özellikleri ile ilgili verilen cümlelerdeki eksik kalan yerlerin tamamlanması istenmektedir.

Redif, dize sonlarında tekrarlanan aynı anlamdaki ve görevdeki ek, sözcük veya sözcük gruplarıdır. Uyak, dize sonlarındaki ses benzerlikleridir.İç uyak, dizelerin ortasındaki ses benzerliğidir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu