Açıklayıcı Anlatımın Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, “Edebiyatla Fikir Akımları Arasındaki İlişkiler ve Edebi Akımlar” ve ”Anı” adlı metinlerde kullanılan açıklayıcı anlatıma ilişkin verilen eksik cümlelerin tamamlanması istenmektedir.

Açıklayıcı anlatımda amaç, okuyucunun bilmediği veya eksik bildiği konularda açıklama yapmak, okuyucuyu bilgilendirmektir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu