Açıklayıcı Anlatımın Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, “Edebiyatla Fikir Akımları Arasındaki İlişkiler ve Edebi Akımlar” ve ”Anı” adlı metinlerde kullanılan açıklayıcı anlatıma ilişkin verilen eksik cümlelerin tamamlanması istenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metnindeyse açıklayıcı anlatımla yazılmış yazıların genel özellikleri açıklanmaktadır. Ayrıca açıklayıcı ve öğretici anlatım karşılaştırılmaktadır.

Açıklayıcı anlatımda amaç, okuyucunun bilmediği veya eksik bildiği konularda açıklama yapmak, okuyucuyu bilgilendirmektir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu