0°, 90°, 180°, 270° ve 360°lik Açıların Trigonometrik Oranları - 9.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, birim çember yardımıyla 0°, 90°, 180°, 270° ve 360° olan açıların trigonometrik oranları bulunmaktadır.

Birim çemberde A gibi bir noktanın y bileşeni yani ordinatı bu noktaya karşılık gelen açının sinüs değerini, x bileşeni yani apsisi de bu noktaya karşılık gelen açının kosinüs değerini verir. Noktaya karşılık gelen tanjant değeri, açının sinüs değerinin kosinüs değerine oranlanması, kotanjant değeri de açının kosinüs değerinin sinüs değerine oranlanması sonucunda bulunur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu