İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (24 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, Hint uygarlıkları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Hindistan coğrafyasında kurulan uygarlıkların tarihinin hangi dönemlere kadar uzandığı, bu uygarlıkların genel özellikleri, dinî inanç sistemleri ve kast sistemi anlatılmaktadır. Hind...
  • Bu konu anlatımında, tarih boyunca İran’da kurulan uygarlıklar anlatılmaktadır. Canlandırmada, Medler ve Perslerin kültürel ve siyasi özelliklerine değinilmektedir. İran tarihinin eski dönemlerine ait bilgiler yeterince aydınlatılamamıştır. Bu dönemlerde İran’da farklı kavimleri...
  • Bu konu anlatımında, Afrika’nın kuzeydoğusunda tarihin uzun bir döneminde var olan Mısır uygarlığı anlatılmaktadır. Canlandırmada, Mısır uygarlığının toplum yapısı, kültürel özellikleri ve bilim tarihine yaptıkları katkılar anlatılmaktadır. Afrika’nın Kuzey Doğusu’nda bulunan Mı...
  • Bu konu anlatımında, Anadolu’da kurulan uygarlıkların genel özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Anadolu'dan geçen ticaret yolları, Anadolu'nun farklı kültürlerin yurdu olmasının nedenleri anlatılmaktadır. Anadolu’dan geçen ticaret yollarına hakim olmak, bu bölgede kurulmuş d...
  • Bu konu anlatımında, tarihin uzun bir döneminde varlığını korumuş olan Çin uygarlığının kültürel, toplumsal, dinî ve siyasi özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Çin uygarlığının bilim tarihine yaptıkları katkılar ve uygarlığın oluşumunda Orta Asya Türklerini...
  • Bu konu anlatımında, Orta Asya kültürleri ve bu kültürlerin tarihî geçmişleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Orta Asya kültürlerinden; Anav, Afanesyevo, Andronova, Tagar ve Karasuk kültürlerinden bahsedilmektedir. Karadeniz’in kuzeyinde önemli bir uygarlık olarak var olmuş İski...
  • Bu konu anlatımında, Ege ve Eski Yunan uygarlıklarının ortaya çıkışları ve yaşayış biçimleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Ege ve eski yunan uygarlıklarının Girit, Miken Eski Yunan medeniyeti olmak üzere üç dönem hâlinde tarih sahnesinde yer aldıkları anlatılmakt...
  • Bu konu anlatımında, İslamiyet’in doğuşu öncesinde Asya’nın genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Kavimler Göçü'nden sonra Roma İmparatorluğu'nun Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılması ve Doğu Roma İmpratorluğu'nun dinî, siyasi m...
  • Bu konu anlatımında, tarihin zaman dilimine göre sınıflandırılmasına ilişlin genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada günlük yaşantımızda kullandığımız gün, ay gibi zaman dilimlerine benzer şekilde insanlık tarihinin de yazının gelişimi esas alınarak iki ana bölümde incelendiğinden bahsedilmekted...
  • Bu konu anlatımında, İslamiyet’in doğuşu öncesinde Afrika’nın genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Canlandırmada Kuzey Afrika'nın Doğu Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetinde olup resmî dininin Hristiyanlık olduğuna değinilmektedir. İslamiyet’in doğduğu dönemde siyasi açıdan ö...