İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (37 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, neden tarih öğrenmemiz gerektiği açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarihi öğrenmenin bize sağladığı faydalardan bahsedilmekte; sosyal bilim alanlarında kullanılan olgu ve görüş kavramları açıklanarak örneklendirilmektedir. Sosyal bilgiler sayesinde geçmişte yaşanmış,...
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin güncellenmeye açık bir bilim olduğu anlatılmaktadır. Canlandırmada, bazı tarihî olayların eskiden bilindiği gibi olmadığı birkaç örnekle anlatılmakta, tarihin sürekli güncellenebilen bir bilim olduğu vurgulanmaktadır. Son yıllarda yapı...
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin konusu ve yararlandığı kaynaklar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada tarih biliminin kapsamına giren konular açıklanmaktadır. Tarih biliminin yararlandığı kaynakların sınıflandırılarak her bir kaynak türü...
  • Bu okuma metninde İslam dininde sosyal bilimler ile ilgili bilgiler verilmektedir. Müslümanlar, İran, Suriye, Mısır ve Orta Asya coğrafyalarını fethettikleri dönemlerde, bu coğrafyalardaki sosyal bilimleri yakından tanıdılar.
  • Bu okuma metninde İslami bilimlerle ilgili bilgiler verilmektedir. İslami Bilimler, Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılabilmesi için yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
  • Bu okuma metninde İslam dininde fen bilimleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Müslümanlar, İran, Suriye, Mısır ve Orta Asya coğrafyalarını fethettikleri dönemlerde, bu coğrafyalardaki fen bilimlerini yakından tanıdılar.
  • Bu konu anlatımında, tarih çağları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, yazının sistematik hâle gelmesinden sonraki dönem olan tarih çağları, tarih çağlarının kendi içinde ayrıldığı dönemler ve bu dönemlerin başlangıç ile bitiş tarihleri verilerek anlat...
  • Bu okuma metninde İslam dinindeki bilimsel anlayışla ilgili bilgiler verilmektedir. İslam dini, bilimsel çalışmalara önem veren bir dindir.
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde yetişen önemli bilim adamları ve bu kişilerin bırakmış oldukları önemli eserler anlatılmaktadır. Osmanlı Devleti'nde bilim adamları, devlet ilerigelenleri tarafından desteklenmiştir.
  • Bu konu anlatımında, aydınlanma çağında Avrupa'da gelişen bilim dalları, örneğin, astronominin gelişmesi gibi özel konular detaylı olarak incelenmektedir. Copernic, Kepler ve Galilei tam olarak evrenin hareketini açıklayamasalar da, yeni bir bilimsel yaklaşım oluşturdular ve bu yeni yakl...