İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (37 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin güncellenmeye açık bir bilim olduğu anlatılmaktadır. Canlandırmada, bazı tarihî olayların eskiden bilindiği gibi olmadığı birkaç örnekle anlatılmakta, tarihin sürekli güncellenebilen bir bilim olduğu vurgulanmaktadır. Son yıllarda yapı...
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin konusu ve yararlandığı kaynaklar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada tarih biliminin kapsamına giren konular açıklanmaktadır. Tarih biliminin yararlandığı kaynakların sınıflandırılarak her bir kaynak türü...
  • Bu konu anlatımında, tarih çağları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, yazının sistematik hâle gelmesinden sonraki dönem olan tarih çağları, tarih çağlarının kendi içinde ayrıldığı dönemler ve bu dönemlerin başlangıç ile bitiş tarihleri verilerek anlat...
  • Bu okuma metninde İslam dininde sosyal bilimler ile ilgili bilgiler verilmektedir. Müslümanlar, İran, Suriye, Mısır ve Orta Asya coğrafyalarını fethettikleri dönemlerde, bu coğrafyalardaki sosyal bilimleri yakından tanıdılar.
  • Bu okuma metninde İslami bilimlerle ilgili bilgiler verilmektedir. İslami Bilimler, Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılabilmesi için yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
  • Bu okuma metninde İslam dininde fen bilimleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Müslümanlar, İran, Suriye, Mısır ve Orta Asya coğrafyalarını fethettikleri dönemlerde, bu coğrafyalardaki fen bilimlerini yakından tanıdılar.
  • Bu konu anlatımında, tarih yazcılığı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, insanların geçmişten günümüze kadar yaşanan olayları sonraki nesiller aktarma ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkan tarih yazıcılığı anlatılmakta; tarih yazıcılığının geçirdiği evreler sır...
  • Bu konu anlatımında, neden tarih öğrenmemiz gerektiği açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarihi öğrenmenin bize sağladığı faydalardan bahsedilmekte; sosyal bilim alanlarında kullanılan olgu ve görüş kavramları açıklanarak örneklendirilmektedir. Sosyal bilgiler sayesinde geçmişte yaşanmış,...
  • Bu konu anlatımında, tarih boyunca kullanılan takvimler ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, insanların takvim kullanımına başlama nedenlerinden biri üzerinde durulmakta; tarih boyunca kullanılan çeşitli takvimlerin kullanım dönemleri ve kimler tarafından kullanıldığ...
  • Bu konu anlatımında, tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarih bilimi araştırma yönteminin aşamaları olan tasnif, tarama, tenkit ve terkip ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir. Tarih araştırmalarında bel...