37  sonuç bulunmuştur.
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey’in, 1345 yılında, Karesioğulları Beyliği içinde yaşanan iç karışıklıklardan yararlanarak bu beyliğin topraklarını Osmanlılara katması ve bunun sonucunda Karesioğulları Beyliği donanmasının Osmanlılara geçmesiyle Osmanlıların deniz gücüne sahip olma...
  • Bu konu anlatımında, Osman Bey Döneminde Bizans tekfurları ile yapılan mücadele ve fetih hareketleri hakkında bilgiler verilmekte, ayrıca Osman Bey’in şartların uygun olmasından yararlanarak Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını ilan etmesi anlatılmaktadır. İlhanlılar'ın Anadolu...
  • Bu okuma metninde, 1337 yılında İngiltere ve Fransa arasında başlayıp 1453 yılına kadar aralıklarla devam eden “Yüzyıl Savaşları” hakkında bilgiler verilmektedir. Yüzyıl Savaşları sonunda, Fransa'da derebeylik sistemi zayıflamış ve mutlak krallık kurularak siyasi birlik sağlanmıştır.
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen Ankara’nın fethi, fethinin sebepleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir. 1354 yılında Ankara'nın fethi ile Osmanlı'nın doğu sınırında bulunan önemli bir şehir alınmıştır.
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey’in Osmanlı Beyliği’nin başına geçmesi, Bizans topraklarında gaza ve cihat faaliyetlerine önem vererek beyliğin topraklarını genişletmek için yaptığı çalışmalar anlatılmakta; Anadolu ve Rumeli’nin genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Orhan ...
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen İznik’in fethi, burada ilk Osmanlı medresesinin açılması anlatılmakta; İznik’in kültür merkezi hâline getirilmesi hakkında bilgiler verilmektedir. 1331 yılında alınan İznik, geçici olarak beylik merkezi yapılarak ilk...
  • Bu konu anlatımında, I. Mehmet döneminde gerçekleştirilen Eflak’ın vergiye bağlanması hakkında bilgi verilmektedir. I. Mehmet tarafından, Eflak'ın vergilerine ek olarak yeni vergiler konulmuştur.
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen Bursa’nın fethini gerekli kılan nedenler, Bursa’nın kuşatılması, alınması ve beylik merkezi yapılması ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bursa, askeri açıdan öenmli bir konuma sahip olması ve ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle B...
  • Bu konu anlatımında, Venediklilerin, Osmanlı ticaret gemilerine saldırması üzerine iki taraf arasında gerçekleşen deniz savaşı hakkında bilgi verilmektedir. Marmara Denizi açıklarında yapılan Venedik-Osmanlı deniz savaşı Osmanlı donanmasının yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
  • Bu konu anlatımında, I. Murat Döneminde Anadolu’da gerçekleştirilen Anadolu Türk siyasal birliğini sağlama çalışmalarıyla ilgili bilgi verilmektedir. Osmanlıların güçlenmesinden rahatsız olan Karamanoğulları, I.Murat,'ın Rumeli'de olmasını fırsat bilerek Osmanlı topraklarına saldırm...