İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (37 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey’in, 1345 yılında, Karesioğulları Beyliği içinde yaşanan iç karışıklıklardan yararlanarak bu beyliğin topraklarını Osmanlılara katması ve bunun sonucunda Karesioğulları Beyliği donanmasının Osmanlılara geçmesiyle Osmanlıların deniz gücüne sahip olma...
  • Bu konu anlatımında, Osman Bey Döneminde Bizans tekfurları ile yapılan mücadele ve fetih hareketleri hakkında bilgiler verilmekte, ayrıca Osman Bey’in şartların uygun olmasından yararlanarak Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını ilan etmesi anlatılmaktadır. İlhanlılar'ın Anadolu...
  • Bu okuma metninde, 1337 yılında İngiltere ve Fransa arasında başlayıp 1453 yılına kadar aralıklarla devam eden “Yüzyıl Savaşları” hakkında bilgiler verilmektedir. Yüzyıl Savaşları sonunda, Fransa'da derebeylik sistemi zayıflamış ve mutlak krallık kurularak siyasi birlik sağlanmıştır.
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen Ankara’nın fethi, fethinin sebepleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir. 1354 yılında Ankara'nın fethi ile Osmanlı'nın doğu sınırında bulunan önemli bir şehir alınmıştır.
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen İznik’in fethi, burada ilk Osmanlı medresesinin açılması anlatılmakta; İznik’in kültür merkezi hâline getirilmesi hakkında bilgiler verilmektedir. 1331 yılında alınan İznik, geçici olarak beylik merkezi yapılarak ilk...
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey’in Osmanlı Beyliği’nin başına geçmesi, Bizans topraklarında gaza ve cihat faaliyetlerine önem vererek beyliğin topraklarını genişletmek için yaptığı çalışmalar anlatılmakta; Anadolu ve Rumeli’nin genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Orhan ...
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen Bursa’nın fethini gerekli kılan nedenler, Bursa’nın kuşatılması, alınması ve beylik merkezi yapılması ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bursa, askeri açıdan öenmli bir konuma sahip olması ve ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle B...
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde, Bizans İmparatorluğu ile 1329 yılında yapılan Maltepe Savaşı’nın nedenleri, gelişimi ve sonuçları anlatılmaktadır. 1329 yılında yapılan Maltepe Savaşı sonucu, Bizanslılar'ın Anadolu ile olan bağlantısına son verilmiştir.
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde 1331 yılında Anadolu’ya gelen ünlü gezgin İbn-i Battuta, İznik’te kaldığı süre içinde gördüklerini anlatmakta, Osmanlıların bu dönemdeki siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca İzmit’in fethedilmesinin gerekliliği ile f...
  • Bu konu anlatımında, Osman Bey Döneminde şartların uygun olmasına paralel olarak gelişen ve Bizans’ın elinde bulunan bölgelere yönelik gerçekleştirilen fetih hareketleri ve Koyunhisar Savaşı hakkında bilgiler verilmektedir. Koyunhisar savaşının kazanılmasından sonra Osmanlılar, Bursa'yı kuşatmış ve ...