İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (198 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, eşit kümeler, örnekler açıklanmaktadır.  Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eşit kümeler “=” sembolü kullanılarak gösterilir. A ve C eşit kümeler ise A kümesinin her elemanı C kümesinin, C kümesinin her elemanı da A kümesinin...
  • Bu konu anlatımında, küme kavramı, kümenin elemanı ve kümenin eleman sayısı örneklerle açıklanmaktadır. Küme bir “tanımsız terim”dir, ancak sezgisel olarak yorumlanabilir. Kümenin elemanları açıkça ifade edilmeli ve bu ifade herkes tarafından aynı şekilde anlaşılma...
  • Bu konu anlatımında, küme kavramı, kümelerin gösterim yöntemleri, sonlu, sonsuz kümeler, evrensel ve boş kümeler örneklerle hatırlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, sonlu ve sonsuz kümeler örneklerle açıklanmaktadır. Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu kümeler denir. Eleman sayıları bir doğal sayı ile belirtilemeyen veya sayılamayacak kadar çok elemanlı olan kümelere de sonsuz...
  • Bu konu anlatımında, alt küme kavramı ile  kuvvet kümesi ve öz alt küme kavramları açıklanmaktadır. Bir C kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de bir elemanı ise, C kümesine B kümesinin alt kümesidir ya da B kümesi C kümesini kapsar denir. Bir kümenin tüm alt...
  • Bu konu anlatımında, verilen bir kümenin tüm alt kümeleri oluşturularak alt küme sayısını veren bağıntı elde edilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, ayrık kümeler örneklendirilerek açıklanmaktadır. Kesişimleri boş küme olan kümelere ayrık kümeler denir. A ∩ B = ∅ ise A ve B ayrık kümelerdir.
  • Bu konu anlatımında, bir kümenin alt kümelerinin nasıl bulunduğu, 3 elamanlı bir kümenin alt kümelerinin liste yöntemi ile yazılması ile örneklendirilmektedir. Bir A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin de elemanı oluyorsa; A kümesine B kümesinin alt kümesi d...
  • Bu konu anlatımında, evrensel ve boş küme kavramları açıklanmaktadır. Evrensel küme, üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içine alan kümedir ve genellikle E harfi ile gösterilir. Elemanı olmayan kümeye ise boş küme denir. Boş küme, { } y...
  • Bu konu anlatımda, kümelerin gösterim yöntemleri olan Venn şeması, liste yöntemi ve ortak özellik yöntemi açıklanmaktadır. Kümeler; Venn şeması, liste ya da ortak özellik yöntemleri kullanılarak gösterilebilir. Tüm küme gösterimlerinde her bir eleman, gösterimde yalnız bir kez y...