İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (32 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, Eski Yunan'dan itibaren madde, atom ve kimyasal bağ kavramlarının gelişimi Demokritos, Aristo, Dalton ve Avogadro gibi Filozof ve bilim insanlarının çalışmalarına yer verilerek anlatılmaktadır. Kimyasal bağlar, farklı ya da aynı tür atomların birarada kalmasını sağla...
  • Bu konu anlatımında, sabit oranlar yasası hatırlatılarak John Dalton'un da moleküllerin birleşme oranlarıyla ilgili Katlı Oranlar Kanunu'nundan bahsedilmiştir. 1799’da Fransız Kimyager Joseph Louis Proust; sentetik bakır karbonatı, cevherinden çıkarılan bakır karbonatla karşılaştırarak bakır karbona...
  • Bu konu anlatımında, kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren bütün maddelerin kütlelerinin toplamının tepkimeden çıkan bütün maddelerin toplamına eşit olması açıklanmaktadır. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütlesi, tepkimeden çıkan maddelerin kütlesine eşittir.
  • Bu interaktif etkinlikte,  kütle spektrometresi tekniğiyle bazı elementlerin doğada bulunan her bir izotopunun yüzde oranının hesaplanması istenmekte, daha sonra elde edilen verilerden yararlanarak elementlerin atom kütleleri hesaplanmaktadır. Ayrıca kütle spektrometresi tekniği kısaca açıklanmaktad...
  • Bu interaktif etkinlikte, katlı oranlar kanununa göre farklı elementlerin oluşturduğu moleküllerin formüllerinin nasıl bulunduğu incelenmektedir. Katlı oranlar kanununa göre bir bileşikteki elementler arasındaki oran mümkün olan en küçük tam sayı şeklinde yazılır.
  • Bu interaktif etkinlikte, ideal koşullar altında tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesinin, tepkime sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşit olduğu gözlemlenmekte, bu durum kütlenin korunumu yasası olarak anlatılmaktadır. Kütlenin korunumu kanunu bir tepkimede girenlerin kütlesinin ürünlerin...
  • Bu interaktif etkinlikte,  Rutherford altın plaka deneyi ile Thomson atom modelinden farklı sonuçlar çıktığı açıklanarak Rutherford atom modeli tanıtılmıştır. 1918 yılında Rutherford, atom çekirdeğindeki pozitif yüklü bir parçacık olan protonu keşfetti.
  • Bu konu anlatımında, atomu oluşturan alt parçacıklar olan proton, nötron ve elektronlar anlatılmaktadır. Atom altı parçacıkların atomda nerede bulundukları ve özellikleri Güneş sistemine benzetilerek anlatılmaktadır. Bir araya gelerek maddeleri oluşturan atomların alt parçacıkları vardır. Bu parçacı...
  • Bu konu anlatımında, katlı oranlar kanunu örnek bileşiklerle birlikte açıklanmaktadır. Ayrıca katlı oranlar kanununun kullanılamayacağı durumlar da anlatılmaktadır. Katlı oranlar kanunu, iki elementin birden fazla bileşik oluşturduğu durumda iki bileşikteki elementlerin kütlece birbirlerine oranları...
  • Bu konu anlatımında, dalton atom modeli varsayımları listelenerek açıklanmaktadır. John Dalton, kendi adıyla anılan atom teorisinde bir elementin tüm atomlarının aynı olduğunu, farklı elementlerin de farklı atomlardan meydana geldiğini söylemiştir.