İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (404 Sonuç)
  • Kimya maddeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Maddenin doğası, farklı koşullar altında nasıl davrandığı, geçirdiği dönüşümler ile bu dönüşümlere eşlik eden enerji ve daha fazlası kimya biliminin konusudur. Bu konu anlatımında, kimyagerlerin endüstride, akademik alanlarda ve kamu kurumları...
  • Bu konu anlatımında, kimya biliminde sembollerin önemi ve elementlerin sembollerinin nasıl belirlendiği anlatılmıştır. Günümüze kadar birçok değişik şekilde kullanılan element sembolleri, 1814 yılında İsveçli bilim insanı Berzelius (Berzelyus) tarafından oluşturulan sistemle son hâlini almışt...
  • Bu konu anlatımında, kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren bütün maddelerin kütlelerinin toplamının tepkimeden çıkan bütün maddelerin toplamına eşit olması açıklanmaktadır. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütlesi, tepkimeden çıkan maddelerin kütlesine eşittir.
  • Bu konu anlatımında, sabit oranlar yasası hatırlatılarak John Dalton'un da moleküllerin birleşme oranlarıyla ilgili Katlı Oranlar Kanunu'nundan bahsedilmiştir. 1799’da Fransız Kimyager Joseph Louis Proust; sentetik bakır karbonatı, cevherinden çıkarılan bakır karbonatla karşılaştırarak bakır karbona...
  • Bu konu anlatımında, uygulanan ısının ve sıvı miktarının, sıvının kaynama noktasını etkilemediği ama kaynama süresini etkilediği deneysel olarak gösterilmektedir. Madde miktarı arttırıldığında ya da uygulanan ısı miktarı azaltığında maddenin kaynamaya başlaması için gereken süreyi artıtır.
  • Bu interaktif etkinlikte, verilen değişimlerin fiziksel ya da kimyasal olduğuna karar verilmesi bunun sonucunda da belirlenen hedefe ulaşılması istenmektedir. Kimyasal değişimlerde maddenin doğası değişirken, fiziksel değişimlerde maddenin doğası değişmez.
  • Bu interaktif etkinlikte,  rastgele seçilmiş dört farklı elementin atom yarıçaplarının karşılaştırılması istenmektedir. Periyodik tabloda, bir grupta aşağıya doğru indikçe atom yarıçapı büyür.
  • Bu interaktif etkinlikte, buhar basıncı ve sıcaklık ilişkisi anlatılmaktadır. Yüzeye yakın yerlerdeki sıvı moleküllerin kinetik enerjisi, kendilerini çevreleyen moleküllerin çekiminden kurtulacak kadar yükseldiğinde, sıvı molekülleri sıvıdan ayrılıp yüzeyde bir basınç oluşturur. Bu basınca buhar bas...
  • Bu interaktif etkinlikte, periyodik tablodan rastgele seçilen dört elementin, verilen dört adet elektronegatiflik değeriyle eşleştirilmesi istenmektedir. Periyodik tabloda elementlerin elektronegatiflik değerleri, grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe azalır.
  • Bu konu anlatımında, maddenin gaz halinin davranışlarını açıklamak için üretilen ”Kinetik Moleküler Teori” ve bu teorinin varsayımları anlatılmaktadır. Kinetik moleküler teoriye göre gaz tanecikleri birbiriyle çarpışmaları dışında herhangi bir moleküler etkileşim olmaksızın her yöne hareket eder.