İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (392 Sonuç)
  • Kimya maddeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Maddenin doğası, farklı koşullar altında nasıl davrandığı, geçirdiği dönüşümler ile bu dönüşümlere eşlik eden enerji ve daha fazlası kimya biliminin konusudur. Bu konu anlatımında, kimyagerlerin endüstride, akademik alanlarda ve kamu kurumları...
  • Bu konu anlatımında, kimya biliminde sembollerin önemi ve elementlerin sembollerinin nasıl belirlendiği anlatılmıştır. Günümüze kadar birçok değişik şekilde kullanılan element sembolleri, 1814 yılında İsveçli bilim insanı Berzelius (Berzelyus) tarafından oluşturulan sistemle son hâlini almışt...
  • Bu konu anlatımında, kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren bütün maddelerin kütlelerinin toplamının tepkimeden çıkan bütün maddelerin toplamına eşit olması açıklanmaktadır. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütlesi, tepkimeden çıkan maddelerin kütlesine eşittir.
  • Bu konu anlatımında, sabit oranlar yasası hatırlatılarak John Dalton'un da moleküllerin birleşme oranlarıyla ilgili Katlı Oranlar Kanunu'nundan bahsedilmiştir. 1799’da Fransız Kimyager Joseph Louis Proust; sentetik bakır karbonatı, cevherinden çıkarılan bakır karbonatla karşılaştırarak bakır karbona...
  • Bu konu anlatımında, maddenin gaz halinin davranışlarını açıklamak için üretilen ”Kinetik Moleküler Teori” ve bu teorinin varsayımları anlatılmaktadır. Kinetik moleküler teoriye göre gaz tanecikleri birbiriyle çarpışmaları dışında herhangi bir moleküler etkileşim olmaksızın her yöne hareket eder.
  • Bu konu anlatımında, hidrofil ve hidrofob tanımı yapılarak organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob kısımları örneklerle anlatılmaktadır. Bileşiklerin apolar kısımları su ile kuvvetli etkileşim göstermez. Bu sebeple, bunları hidrofob, yani “suyu sevmeyen” yapılar olarak adlandırabiliriz. Bileşikler...
  • ”Reçelin şekerlenmesi, naftalinin süblimleşmesi, kâğıdın yırtılması, kâğıdın yanması gibi olayların hangilerinde fiziksel bir değişim olmuştur?”sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • ”CO2, N2O3 ve Fe3N2 bileşiklerinde elementlerin kütleleri arasındaki sabit oranları hesaplayın.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • “Eşit kütlede X elementi sırayla 2, 8 gram ve 1, 4 gram Y elementi ile birleşerek iki farklı bileşik oluşturmaktadır. Birinci bileşiğin formülü XY3 ise ikinci bileşiğin formülü nedir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • ”Fe2O3 bileşiğinde demirin oksijen atomuna kütle oranı 7/3'tür. 28 gram demir, kaç gram oksijenle birleşir ve kaç gram demir (III) oksit (Fe2O3) oluşur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.