İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (69 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, tarihte kurulan ilk Türk devletlerinin genel özellikleri ve tarihte Türk adının devlet adı olarak ilk kez Kök Türkler tarafından kullanıldığı anlatılmaktadır. Tarihte bilinen ilk Türk devleti, M.Ö. 3. yüzyılda Orta Asya’da kurulan Hun...
  • Bu konu anlatımında, Mısır’da kurulan Türk devletlerinden olan Tolunoğulları ve İhşidiler anlatılmaktadır. Mısır valisi Tolunoğlu Ahmet, Abbasi Devleti içindeki karışıklıklardan yararlanarak 868 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve başkenti Fustat olan Tolunoğulları...
  • Bu konu anlatımında, II. Köktürklerin kuruluşundan yıkılışına kadarki süreçte yaşanılan siyasi olaylar açıklanmaktadır. Canlandırmada, Türklerin I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasının ardından yaşanan Çin esaretinden kurtularak kurduğu II. Kök Türk Devleti'nin siyasi t...
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde uygulanan devlet yönetiminin esasları hakkında bilgiler verilmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk Beylikleri döneminde, hükümdarın,devlet yönetme yetkisini tanrı...
  • Bu konu anlatımında, Uygur Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadarki süreçte yaşanılan siyasi ve kültürel olaylardan bahsedilmektedir. Canlandırmada, ilk yerleşik yaşama geçen kavim olan Uygurların kurduğu Uygur Devleti’nin siyasi tarihi, 8. yüzyılda Türklerin yaşam tarzında yaş...
  • Bu okuma metninde, Büyük Selçuklulardaki devlet yönetiminin esasları hakkında bilgiler verilmektedir. Selçuklularda diğer Türk devletlerinde olduğu gibi Sultan devletin merkezinde ikamet ederdi. Ülke toprakları ise hanedan mensupları tarafından idare edilirdi.
  • Bu konu anlatımında, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen komutanlar tarafından kurulan ilk Türk beylikleri ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş dönemi ve Miryokefalon Savaşı'nın sebebi ve sonuçları anlatılmaktadır. Büyük Selçuklu komutanı Süleyman...
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesinden sonra Anadolu’da kurulan Türk beylikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Anadolu'da kurulan Türk Beylikleri, bu bölgelerde düzen ve huzuru sağlamış ve Anadolu'nun türkleşmesinde önemli b...
  • Bu konu anlatımında, Kavimler Göçü sonrasında Karadeniz’in kuzeyinde Avrupa Hun Devleti’nin kurulması, Türklerin tarihte ilk kez Anadolu’ya ayak basması anlatılmaktadır. Canlandırmada, ünlü Hun İmparatoru Attilâ Döneminde yapılan siyasi ve askerî mücadeleler ve Avrupa Hun Devleti’nin g...
  • Bu konu anlatımında, Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra Uygurların yerleşmek için göç ettikleri bölgeler ve bu bölgelerde kurdukları devletlerin siyasi tarihleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Kansu Uygur Devleti ile Doğu Türkistan Uygur Devleti'nin kuruluşu, siy...