İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (33 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, günlük hayatta karşılaştığımız maddelerin içerdikleri asitlere ve bazlara örnek verilerek bu maddelerin pH değerleri verilmektedir. Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bazı maddelerin yaklaşık pH değerlerine bakarak bu maddelerin asitlik-bazlık özellikleri hak...
  • Bu konu anlatımında, günlük hayattan nötrleşme tepkimelerine örnek verilmektedir.  Mide asidi düzenleyici haplar antiasitlerdir. 
  • Bu konu anlatımında, asitlerin ve bazların günlük hayatta karşılaşabileceğimiz tepkimeleri ile aktif metal ve soy metal kavramları anlatılmaktadır. Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı olan cam ve porselen, hidroflorik asitle veya nitrik asitle tepkimeye girer ve tepkime sonucunda aşınma g...
  • Bu konu anlatımında, gazın basıncı ve hacmi arasındaki ilişki örnekler üzerinden açıklanmaktadır. Gaz miktarı ve sıcaklığı sabitken hacim arttırılırsa gazın türüne bağlı olmaksızın gazın basıncı azalır.
  • Bu konu anlatımında, günlük hayatta kullandığımız asit ve bazların tehlikeleri ve korunma yolları anlatılmaktadır. Birçok asit ve baz tahriş edici, yakıcı ve zehirlidir. Bu nedenle, asit ve bazlarla çalışırken gerekli korunma önlemlerini almalı, cildimizle temastan kaçınmalıyız.
  • Bu konu anlatımında, karışımlara günlük hayatta birçok yerde karşılaştığımız ve karışımların önemi anlatılmaktadır. Çevremizdeki binalar çimento karışımıyla yapılmakta, yemeklerimiz çeşitli yiyeceklerin karışımdan oluşmakta ve araçlarımız bir petrol karışımı olan benzin sayesinde çalışmaktadı...
  • Bu konu anlatımında, fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere salınan zararlı gazların asit yağmurları oluşturarak su kaynaklarına, hava kalitesine ve canlılara etkisi anlatılmaktadır. Asit yağmuru suların ve toprağın asitlik derecesini artırdığı için canlılar açısından tehdit oluşturur. Asit yağ...
  • Bu konu anlatımında, atmosfere salınan zararlı gazların su kaynaklarına ve canlılara etkisi anlatılmaktadır. Su küre insanlar tarafından üretilen atıkların boşaltılmasıyla doğrudan kirlenir. Su kirlenmesine ev  ve endüstriyel atıklar neden olur.
  • Bu konu anlatımında; günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz asidik ve bazik özellik gösteren maddelerin, sağlığımız üzerindeki hem olumlu hem de olumsuz etkileri anlatılmaktadır. İlk olarak bazik özellik gösteren diş macunlarının ağız ve diş sağlığımız için çok önemli bir rol oynadığını söy...
  • Bu konu anlatımında; günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz asidik ve bazik özellik gösteren maddelerin, endüstrideki kullanım alanları ile kullanımı sonucu çevreye verdiği zararlar anlatılmaktadır. Asit ve bazlar, kullanımları sırasında ve sonrasında çevreye ve doğaya zararlar vermektedir....