26  sonuç bulunmuştur.
  • Bu konu anlatımında, günlük hayatta karşılaştığımız maddelerin içerdikleri asitlere ve bazlara örnek verilerek bu maddelerin pH değerleri verilmektedir. Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bazı maddelerin yaklaşık pH değerlerine bakarak bu maddelerin asitlik-bazlık özellikleri hak...
  • Bu konu anlatımında, gazın basıncı ve hacmi arasındaki ilişki örnekler üzerinden açıklanmaktadır. Gaz miktarı ve sıcaklığı sabitken hacim arttırılırsa gazın türüne bağlı olmaksızın gazın basıncı azalır.
  • Bu konu anlatımında, asitlerin ve bazların günlük hayatta karşılaşabileceğimiz tepkimeleri ile aktif metal ve soy metal kavramları anlatılmaktadır. Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı olan cam ve porselen, hidroflorik asitle veya nitrik asitle tepkimeye girer ve tepkime sonucunda aşınma g...
  • Bu konu anlatımında, günlük hayattan nötrleşme tepkimelerine örnek verilmektedir.  Mide asidi düzenleyici haplar antiasitlerdir. 
  • Bu konu anlatımında, karışımlara günlük hayatta birçok yerde karşılaştığımız ve karışımların önemi anlatılmaktadır. Çevremizdeki binalar çimento karışımıyla yapılmakta, yemeklerimiz çeşitli yiyeceklerin karışımdan oluşmakta ve araçlarımız bir petrol karışımı olan benzin sayesinde çalışmaktadı...
  • Bu konu anlatımında, günlük hayatta kullandığımız asit ve bazların tehlikeleri ve korunma yolları anlatılmaktadır. Birçok asit ve baz tahriş edici, yakıcı ve zehirlidir. Bu nedenle, asit ve bazlarla çalışırken gerekli korunma önlemlerini almalı, cildimizle temastan kaçınmalıyız.
  • Bu konu anlatımında, bazik maddelerin özellikleri, turnusol kağıdına ve karbonata verdikleri tepki, tat gibi ölçütler üzerinden açıklanmaktadır. Ayrıca günlük hayatta kullanılan bazlara örnekler verilmektedir. Kırmızı turnusol kâğıdı bazlarla etkileşerek maviye dönerken, mavi turnusol kâğıdın...
  • Bu konu anlatımında, günlük hayatta kullanılan bazik maddelere örnek verilmektedir. Kalsiyum hidroksit, amonyak, potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit, günlük yaşamda sıkça kullanılan bazlardan bazılarıdır.
  • Bu konu anlatımında, laboratuvar ortamının bazı tehlikelere açık olduğu ve laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Laboratuvarda çalışmadan önce kendinizi olası tehlikelerden korumak için uygun şekilde giyinmiş olmalısınız.
  • Bu konu anlatımında; günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz asidik ve bazik özellik gösteren maddelerin, sağlığımız üzerindeki hem olumlu hem de olumsuz etkileri anlatılmaktadır. İlk olarak bazik özellik gösteren diş macunlarının ağız ve diş sağlığımız için çok önemli bir rol oynadığını söy...