"hayatimizda kimya" için  12  sonuç bulunmuştur.
  • Bu konu anlatımında, gazın basıncı ve hacmi arasındaki ilişki örnekler üzerinden açıklanmaktadır. Gaz miktarı ve sıcaklığı sabitken hacim arttırılırsa gazın türüne bağlı olmaksızın gazın basıncı azalır.
  • Bu konu anlatımında, fotoelektrik olay açıklanıp günlük hayatta kullanıldığı yerlere örnekler verilmiştir. Metal bir yüzey, bir ışık kaynağı ile aydınlatıldığında, yüzey elektron salar. Buna “fotoelektrik olay” denir.
  • Bu konu anlatımında, bazik maddelerin özellikleri, turnusol kağıdına ve karbonata verdikleri tepki, tat gibi ölçütler üzerinden açıklanmaktadır. Ayrıca günlük hayatta kullanılan bazlara örnekler verilmektedir. Kırmızı turnusol kâğıdı bazlarla etkileşerek maviye dönerken, mavi turnusol kâğıdın...
  • Bu konu anlatımında, günlük hayatta kullanılan bazik maddelere örnek verilmektedir. Kalsiyum hidroksit, amonyak, potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit, günlük yaşamda sıkça kullanılan bazlardan bazılarıdır.
  • Bu konu anlatımında, Joule Thomson olayı açıklanmakta ve günlük hayattaki kullanım alanlarına örnekler verilmektedir. Klimalar, buzdolapları ve diğer soğutucuların çalışmaları, Joule Thomson olayı temelinde açıklanır.
  • Bu konu anlatımında, sıvıların özelliklerinden olan viskozitenin tanımı ve viskoziteye etki eden faktörler açıklanmıştır; günlük hayatta viskoziteden yararlanılan örnekler verilmiştir. Moleküller arası çekim kuvvetlerinin artması, sıvının akış hızını düşüren bir etki yaratacağından viskozitey...
  • Bu konu anlatımında, tanımı ve örnekleriyle birlikte homojen karışımlar anlatılmaktadır. Homojen karışım, çözelti, çözünen ve çözücü kavramlarının tanımları verilirken, gerçek hayattan örneklerle pekiştirilmektedir. Tuzlu su örneğindeki gibi, her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madd...
  • Bu konu anlatımında, f bloku elementlerinin periyodik tablodaki yerleri, endüstri ve günlük hayatta kullanım alanları ile fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılmaktadır. f bloku elementleri lantanitler ve aktinitler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Altıncı periyottaki, atom numaraları 57 il...
  • Bu konu anlatımında, elektromanyetik dalgaların özellikleri, frekans-enerji ilişkisi anlatılarak günlük hayatta karşılaştığımız elektromanyetik dalgalara örnekler verilmektedir. Elektromanyetik dalgaların frekansı ne kadar büyük ise taşıdığı enerji de frekansla orantılı olarak büyüktür. Freka...
  • Bu konu anlatımında, p blokuna dahil olan 3A grubu elementlerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri, yer kabuğunda bulunma oranları, endüstride ve günlük hayatta kullanım yerleri anlatılmaktadır. 3A grubu elementleri bor, alüminyum, galyum, indiyum ve talyumdan oluşur. Bu elementlerden bor yar...