274  sonuç bulunmuştur.
  • Bu konu anlatımında, fizik bilimi açıklanmaktadır. Canlandırmada, "Fizik nedir?" sorusuna cevap verilirken fizik ile teknoloji ve bilimsel yöntemler arasındaki ilişkiler de anlatılmaktadır. Fizik, insanların doğayı ve evreni anlama çabasından ortaya çıkan bir bilim dalıdı...
  • Bu konu anlatımında, fizik alanındaki çeşitli kariyer olanakları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca fizik kanunları ve başarılı fizikçilerdeki özellikler vurgulanmaktadır. Fizikçiler; eğitim, araştırma, mühendislik, vb. Gibi bir çok alanda çalışma imkanına sahiptirler.
  • Bu konu anlatımında, gözlemleyemediğimiz olgular hakkında zihnimizde bir resim oluşmasını sağlayan modelleme yönteminin ve matematiğin fizik bilimindeki kullanılışı açıklanmaktadır Fizik biliminde çoğu kavram matematiksel bağıntılarla ifade edilir.
  • Bu konu anlatımında, fiziğin alt dalları ve fiziğin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Canlandırmada, fiziğin alt dallarından elektromanyetizma, atom fiziği, optik, termodinamik, katı hâl fiziği, nükleer fizik ve mekaniğin ilgilendiği kon...
  • Bu etkinlikte, etki tepki prensibini kullanarak bir astronot uzay mekiğine sokulacaktır. Her etki kuvvetine karşı ters yönlü bir tepki kuvveti vardır.
  • Bu interaktif etkinlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları, bir adanın enerji kaynakları yönetiminin yapılması yoluyla keşfedilmektedir. Güneş panelleri sayesinde Güneş'ten Dünya'ya ulaşan enerjinin bir kısmı ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülür.
  • Bu interaktif etkinlikte, yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları, bir adanın enerji kaynakları yönetimi yapılarak keşfedilmektedir. Nükleer santrallerde çok miktarda enerji üretilir; fakat nükleer santrallerin kurulum maliyetleri yüksek olmakla birlikte, bu santrallerden açığa çı...
  • Bu konu anlatımında, eski zamanlardaki bilim insanlarının hareketle ilgili yaptıkları açıklamalar anlatılmaktadır. 17.yy'da İtalyan bilim insanı Galileo, nesnelerin hareketlerini sürdürmeleri için harekete ihtiyaç duyup duymadıklarını sorguladı.
  • Bu etkinlikte, bir cismin hareket ettiği yüzeyi, cismin yüzey alanını, cismin kütlesini ve zeminin yüzeyini değiştirerek, bu değişkenlerin cisme etki eden maksimum statik sürtünme kuvvetine olan etkisi keşfedilecektir. Cisimin hareket ettiği yüzey değişince, cisme etki eden maksimum statik sürtünme ...
  • Bu etkinlikte, Newton'un ikinci hareket yasası anlatılmaktadır. Bir kuvvetin etkisinde kalan kütlelerin hızlanarak hareket ettikleri ve bu hızlanmanın kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılı, kütlenin büyüklüğü ile ters orantılı olarak değiştiği anlatılmaktadır. Etkinlikte, Newton'un ikinci yasası den...