İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (366 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, fizik bilimi açıklanmaktadır. Canlandırmada, ”Fizik nedir?” sorusuna cevap verilirken fizik ile teknoloji ve bilimsel yöntemler arasındaki ilişkiler de anlatılmaktadır. Fizik, insanların doğayı ve evreni anlama çabasından ortaya çıkan bir bilim dalıdı...
  • Bu konu anlatımında, fizik alanındaki çeşitli kariyer olanakları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca fizik kanunları ve başarılı fizikçilerdeki özellikler vurgulanmaktadır. Fizikçiler; eğitim, araştırma, mühendislik, vb. Gibi bir çok alanda çalışma imkanına sahiptirler.
  • Bu konu anlatımında, gözlemleyemediğimiz olgular hakkında zihnimizde bir resim oluşmasını sağlayan modelleme yönteminin ve matematiğin fizik bilimindeki kullanılışı açıklanmaktadır Fizik biliminde çoğu kavram matematiksel bağıntılarla ifade edilir.
  • Bu konu anlatımında, fiziğin alt dalları ve fiziğin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Canlandırmada, fiziğin alt dallarından elektromanyetizma, atom fiziği, optik, termodinamik, katı hâl fiziği, nükleer fizik ve mekaniğin ilgilendiği kon...
  • Bu konu anlatımında, etki tepki prensibini kullanarak bir astronot uzay mekiğine sokulacaktır. Her etki kuvvetine karşı ters yönlü bir tepki kuvveti vardır.
  • Bu konu anlatımında, elektrik akımının yönü anlatılmaktadır. Elektrik akımının yönünün serbest elektronların yönüne tam ters yönde olduğu kabul edilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, esneklik kavramı anlatılmakta ve esnekliğin maddelerde ayırt edici bir özellik olduğu vurgulanmaktadır. Doğadaki tüm maddelerin esneklikleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla esneklik, maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
  • Bu konu anlatımında, potansiyel enerji ve potansiyel enerji formülü açıklanmıştır. F kuvveti ile yerçekimine karşı enerji harcayarak yukarı kaldırılan cisim üzerinde yapılan iş, cisme potansiyel enerji olarak aktarılır.
  • Bu konu anlatımında, asansör gibi bir sistemin gücünün nasıl hesaplanacağı anlatılmıştır. Aynı işi daha kısa sürede yapabilen bir aracın gücü daha fazladır.
  • Bu konu anlatımında, gün boyunca yapılan birçok işte rol oynayan kuvvetlerden örnekler verilmekte, kuvvetin büyüklüğünün birimi ve kuvvetin neden vektörel bir nicelik olduğu açıklanmaktadır. Bir cisme uygulanan kuvvetin cisim üzerindeki etkisini tahmin edebilmek için kuvvetin hangi yönde uygulandığı...