İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (366 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, fizik bilimi açıklanmaktadır. Canlandırmada, ”Fizik nedir?” sorusuna cevap verilirken fizik ile teknoloji ve bilimsel yöntemler arasındaki ilişkiler de anlatılmaktadır. Fizik, insanların doğayı ve evreni anlama çabasından ortaya çıkan bir bilim dalıdı...
  • Bu konu anlatımında, fizik alanındaki çeşitli kariyer olanakları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca fizik kanunları ve başarılı fizikçilerdeki özellikler vurgulanmaktadır. Fizikçiler; eğitim, araştırma, mühendislik, vb. Gibi bir çok alanda çalışma imkanına sahiptirler.
  • Bu konu anlatımında, gözlemleyemediğimiz olgular hakkında zihnimizde bir resim oluşmasını sağlayan modelleme yönteminin ve matematiğin fizik bilimindeki kullanılışı açıklanmaktadır Fizik biliminde çoğu kavram matematiksel bağıntılarla ifade edilir.
  • Bu konu anlatımında, fiziğin alt dalları ve fiziğin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Canlandırmada, fiziğin alt dallarından elektromanyetizma, atom fiziği, optik, termodinamik, katı hâl fiziği, nükleer fizik ve mekaniğin ilgilendiği kon...
  • Bu konu anlatımında, etki tepki prensibini kullanarak bir astronot uzay mekiğine sokulacaktır. Her etki kuvvetine karşı ters yönlü bir tepki kuvveti vardır.
  • Bu konu anlatımında, eski zamanlardaki bilim insanlarının hareketle ilgili yaptıkları açıklamalar anlatılmaktadır. 17.yy'da İtalyan bilim insanı Galileo, nesnelerin hareketlerini sürdürmeleri için harekete ihtiyaç duyup duymadıklarını sorguladı.
  • Bu konu anlatımında, bir iletkenin uzunluğunun, kesit alanının ve cinsinin iletkenin direncine etkisi anlatılmaktadır. Etkinlikte, iletkenin direncini etkileyen faktörler deneysel bir ortamda uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Bir iletkenin direnci, iletkenin üzerinden geçen elektriksel yük akışına ...
  • Bu konu anlatımında, bir cismin hareket ettiği yüzeyi, cismin yüzey alanını, cismin kütlesini ve zeminin yüzeyini değiştirerek, bu değişkenlerin cisme etki eden maksimum statik sürtünme kuvvetine olan etkisi keşfedilecektir. Cisimin hareket ettiği yüzey değişince, cisme etki eden maksimum statik sür...
  • Bu konu anlatımında, Newton'un ikinci hareket yasası anlatılmaktadır. Bir kuvvetin etkisinde kalan kütlelerin hızlanarak hareket ettikleri ve bu hızlanmanın kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılı, kütlenin büyüklüğü ile ters orantılı olarak değiştiği anlatılmaktadır. Etkinlikte, Newton'un ikinci yasa...
  • Bu konu anlatımında, sabit duran ve hareketli cisimler için sürtünme kuvvetleri arasındaki farklar açıklanmakta ve kinetik sürtünme ile statik sürtünme tanımlanmaktadır. Statik sürtünmeye etki eden değişkenler açıklanmaktadır. Ayrıca, statik ve kinetik sürtünme katsayıları anlatılmaktadır. Sürtünme ...