"fizik" için  331  sonuç bulunmuştur.
  • Bu konu anlatımında, fizik bilimi açıklanmaktadır. Canlandırmada, "Fizik nedir?" sorusuna cevap verilirken fizik ile teknoloji ve bilimsel yöntemler arasındaki ilişkiler de anlatılmaktadır. Fizik, insanların doğayı ve evreni anlama çabasından ortaya çıkan bir bilim dalıdı...
  • Bu konu anlatımında, fizik alanındaki çeşitli kariyer olanakları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca fizik kanunları ve başarılı fizikçilerdeki özellikler vurgulanmaktadır. Fizikçiler; eğitim, araştırma, mühendislik, vb. Gibi bir çok alanda çalışma imkanına sahiptirler.
  • Bu konu anlatımında, modern fiziğin doğuşu anlatılmaktadır. Canlandırmada, modern fiziğin doğuşuna katkıda bulunan önemli gelişmelerden ve özellikle Einstein'ın "Özel Görelilik Teoremi"nden bahsedilmektedir. Işık hızı, tüm referans sistemlerinde, ışık kaynağının ve gözlemcinin har...
  • Bu konu anlatımında, kuantum fiziği ile protonların, nötronların, elektronların, fotonların ve atomu oluşturan diğer parçacıkların davranışının açıklanabildiği vurgulanmaktadır. Kuantum fiziğinin kullanıldığı teknolojik uygulamalara örnekler verilerek bu uygulamalar açıklanmaktadır. Fo...
  • Bu konu anlatımında, gözlemleyemediğimiz olgular hakkında zihnimizde bir resim oluşmasını sağlayan modelleme yönteminin ve matematiğin fizik bilimindeki kullanılışı açıklanmaktadır Fizik biliminde çoğu kavram matematiksel bağıntılarla ifade edilir.
  • “Kütleleri büyük hızları küçük olan cisimlerin hareketi, kütleleri küçük hızları büyük olan cisimlerin hareketi, maddeleri oluşturan atomların yapılarını açıklama, yukarıda verilen olaylarından hangilerindeki zorluklar modern fiziği doğurmuştur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir....
  • Bu konu anlatımında, fiziğin alt dalları ve fiziğin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Canlandırmada, fiziğin alt dallarından elektromanyetizma, atom fiziği, optik, termodinamik, katı hâl fiziği, nükleer fizik ve mekaniğin ilgilendiği kon...
  • Bu etkinlikte, etki tepki prensibini kullanarak bir astronot uzay mekiğine sokulacaktır. Her etki kuvvetine karşı ters yönlü bir tepki kuvveti vardır.
  • Bu etkinlikte, ilk hızın dikey olarak fırlatılan cismin hareketine etkisi anlatılmaktadır. Dikey olarak fırlatılan cismin ilk hızı arttıkça cismin çıkacağı yükseklik ve uçuş süresi artar.
  • Bu interaktif etkinlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları, bir adanın enerji kaynakları yönetiminin yapılması yoluyla keşfedilmektedir. Güneş panelleri sayesinde Güneş'ten Dünya'ya ulaşan enerjinin bir kısmı ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülür.