İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (365 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, fizik bilimi açıklanmaktadır. Canlandırmada, ”Fizik nedir?” sorusuna cevap verilirken fizik ile teknoloji ve bilimsel yöntemler arasındaki ilişkiler de anlatılmaktadır. Fizik, insanların doğayı ve evreni anlama çabasından ortaya çıkan bir bilim dalıdı...
  • ”Bir ucu O noktasındaki engele bağlı olan gergin bir telde, telin diğer ucundan bir atma oluşturuluyor. Atma, engele çarptıktan bir süre sonra tel bir anlığına düz hâle geliyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur: O noktası sabit uçtur; yansıyan atma baş aşağıdır; yansıyan atmanın teld...
  • ”Bir ucu serbest olarak kayabilen gergin yayda ilerlemekte olan X ve Y atmalarının anlık görünümleri şekil üzerinde gösterilmektedir. Bir süre sonra yay bir anlığına düz hâle geldiğine göre verilen şu yargılardan hangileri doğrudur: X ve Y atmalarının oluşum süreleri eşittir; X ve Y atmalarının taşı...
  • Bu konu anlatımında, eylemsizlik kavramının ortaya çıkış süreci anlatılmaktadır. Cisimler üzerinde net bir kuvvet olmadığında duruyorsa durmaya devam edecek, hareket ediyorsa doğrusal bir çizgi üzerinde hareketini devam ettirecektir.
  • Bu konu anlatımında, Galileo'un düşünce deneyinde izlediği yol izlenerek çeşitli materyallerden yapılmış olan sürtünmeli ve sürtünmesiz eğik düzlemlerle bir deney düzeneği hazırlanarak gözlemler yapılmaktadır. Sürtünmesiz bir eğik düzlemden bırakılan bir cisim, ortam sürtünmesiz olduğu sürece sonsuz...
  • Bu konu anlatımında, gözlemleyemediğimiz olgular hakkında zihnimizde bir resim oluşmasını sağlayan modelleme yönteminin ve matematiğin fizik bilimindeki kullanılışı açıklanmaktadır Fizik biliminde çoğu kavram matematiksel bağıntılarla ifade edilir.
  • Bu konu anlatımında, eski zamanlardaki bilim insanlarının hareketle ilgili yaptıkları açıklamalar anlatılmaktadır. 17.yy'da İtalyan bilim insanı Galileo, nesnelerin hareketlerini sürdürmeleri için harekete ihtiyaç duyup duymadıklarını sorguladı.
  • Bu konu anlatımında, fizik alanındaki çeşitli kariyer olanakları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca fizik kanunları ve başarılı fizikçilerdeki özellikler vurgulanmaktadır. Fizikçiler; eğitim, araştırma, mühendislik, vb. Gibi bir çok alanda çalışma imkanına sahiptirler.
  • Bu konu anlatımında, Newton'un ikinci hareket yasası kullanılarak örnek bir soru çözümü yapılmaktadır. Kütlesi ve üzerine uygulanan kuvvet büyüklüğü verilen bir cismin ivmesi, Newton'un ikinci hareket yasası kullanılarak çözülebilir.
  • ”Dalga boyu 600 Angstrom olan ışığın frekansını hesaplayınız.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.