İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (456 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, verilen dillerin tek heceli diller, çekimli diller ve eklemeli diller olarak yapılarına göre sınıflandırılması beklenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde yapılarına göre diller anlatılmaktadır. Ural-Altay ...
  • Hint Avrupa, Hami-Sami, Ural-Altay, Çin-Tibet, Bantu dil ailelerinin anlatıldığı “Kökenlerine Göre Dillerve tek heceli, eklemeli, çekimli dillerin anlatıldığı “Yapılarına Göre Diller” adlı metinlerin okunması istenmektedir.
  • Dil ile kültür arasındaki ilişkinin işlendiği ”Dil ve Kültür” adlı metnin okunması istenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde kullanılan dile ilişkin bilgiler verilmekte ve beylikler Döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe kullanımına ilişkin fikirleri anlatılmaktadır. Bu dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey Konya’ya geldiğinde, divanda, dergâhta, mecliste ve meyd...
  • Bu konu anlatımında, Atatürk'ün Türk diliyle ilgili görüşlerinin belirlenmesi beklenmektedir. Atatürk, Türk dilini dünyada en güzel, en zengin dillerden biri olarak görmüştür. Her durumu, her kavramı karşılayacak bir yeterliğe sahip olduğunu düşünmüş ve bunu kanıtlay...
  • Bu konu anlatımında, dil türleri ile ilgili verilen örnekler ile lehçe, şive, ağız ve argo tanımlarının eşleştirilmesi beklenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde lehçe, şive, ağız ve argo türleri tanımlanmıştır. Bir dilin birbirinden uzak bölgelerde, çeş...
  • Bu konu anlatımında, dil ögelerinin dile getirdikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağlantılarının ve ilişkilerinin kurulması beklenmektedir.
  • “Zaman İçinde Dil” adlı metnin, bir dilde zamanla gerçekleşen değişikliklere dikkat edilerek okunması beklenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, dil ve kültür konusunda verilen yargılardan hangilerinin ”Dil ve Kültür” metni çerçevesinde doğru olduğunu belirlemeniz beklenmektedir. Bu etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde dil ve kültür ilişkisi konusu anlatılma...
  • Bu konu anlatımında, verilen metinler ile ilgili bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde, anlatım türleri ile tema ve dil ilişkisi anlatılmaktadır. Öğretici metinlerde tema, metinde üzerinde durulan düşünce, bil...