İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (456 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, verilen dillerin tek heceli diller, çekimli diller ve eklemeli diller olarak yapılarına göre sınıflandırılması beklenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde yapılarına göre diller anlatılmaktadır. Ural-Altay ...
  • Hint Avrupa, Hami-Sami, Ural-Altay, Çin-Tibet, Bantu dil ailelerinin anlatıldığı “Kökenlerine Göre Dillerve tek heceli, eklemeli, çekimli dillerin anlatıldığı “Yapılarına Göre Diller” adlı metinlerin okunması istenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, bağlaçlara ilişkin verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metninde, cümlede bağlacın işlevleri anlatılmaktadır. Bir metinden bağlaçlar çıkarıldığında, anlamda daralma veya bozulma olmaz.
  • Bu konu anlatımında, bağlaçlara ilişkin eksik olarak verilen cümlelerin tamamlanması istenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metninde, bağlama grupları ve bunların özellikleri anlatılmaktadır. Ayrıca hem edat hem de bağlaç olarak ve hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilen ...
  • Bu konu anlatımında, mizahi anlatımı temel alan doğru bilgilerin belirlenmesi istenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metninde, mizahi anlatımın özellikleri detaylandırılmaktadır. Mizahi anlatımdaki mizah unsurları, karşılaştırmalar, durumlar, hareketler, kelime...
  • Bu konu anlatımında, ”Türk'ün Ateşle İmtihanı” adlı metindeki bağlaçların belirlenmesi istenmektedir. Uygulamayı takip eden konu metninde, bağlaçların tanımı yapılmakta ve bağlaçların özellikleri açıklanmaktadır. Ayrıca en sık kullanılan bağlaçlar belirtilmektedir. Tek başına anla...
  • Bu konu anlatımında, örnek olarak verilen sözcük grupları kullanılarak, anlam bütünlüğü olan kısa bir metin yazılması istenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, verilen cümlelere ait terimlerin bulunarak cümleler ile öyküleyici anlatımla ilgili terimlerin eşleştirilmesi beklenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, öyküleyici anlatım ile ilgili kavramlar anlatılmakta; olay örgüsü ve o...
  • Bu konu anlatımında, okuma parçalarına göre verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi beklenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, öyküleyici anlatım ile ilgili kavramlar anlatılmakta; olay örgüsü ve olay zinciri açıklanmaktadır. Öykü...
  • Bu konu anlatımında, verilen cümlelerin anlatımıyla ilgili iafedelerin doğruluğunun belirlenmesi beklenmektedir. Etkinliği takip eden konu anlatımında, öznel anlatımlı cümle, nesnel anlatımlı cümle, doğrudan anlatımlı cümle, dolaylı anlatımlı cümle, tanımlama, değerlendirme, üsl...