İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (177 Sonuç)
  • Bu alıştırmada, bağlaçlara ilişkin verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir. Bir metinden bağlaçlar çıkarıldığında, anlamda daralma veya bozulma olmaz.
  • Bu alıştırmada, bağlaçlara ilişkin eksik olarak verilen cümlelerin tamamlanması istenmektedir. Bağlaçlar, eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını birbirine bağlayarak kelime grubu oluşturur. Bağlaçlarla oluşturulan söz gruplarına “bağlama grubu” da denir.
  • Bu alıştırmada, dil ögelerinin dile getirdikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağlantılarının ve ilişkilerinin kurulması beklenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde kullanılan dile ilişkin bilgiler verilmekte ve beylikler Döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe kullanımına ilişkin fikirleri anlatılmaktadır. Bu dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey Konya’ya geldiğinde, divanda, dergâhta, mecliste ...
  • Bu alıştırmada, düşsel anlatım ve gelecekten söz eden anlatım ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir. Gelecekten söz eden anlatım, düşsel anlatıma göre gerçekliğe daha yakındır ve gelecekten söz eden anlatımda olağan...
  • Bu alıştırmada, “Romantizm”, “Ayrılık Günü” ve “Yarına İnanmak” adlı metinlerin yazılma amaçları ve hitap ettikleri kişiler ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir. Yazılı ve sözlü her türlü anlatımda anlatıcı ile okuyucu ya da dinleyici ...
  • Bu alıştırmada, anlatımda amaç ve ifade ilişkisi ile ilgili verilen bilgilerin doğruluğunun belirlenmesi istenmektedir. Bir anlatıcı genel olarak ya coşku ve heyecanı ifade etmek ya bir olayı anlatmak ya da bir şeyi öğretmek amacıyla anlatımını gerçekleştirir
  • Bu alıştırmada, öznel ve nesnel anlatımın özellikleri ile ilgili verilen cümlelerin doğruklarının belirlenmesi istenmektedir. Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişen, doğruluğu tartışılan düşüncelerin anlatıldığı yargılara “öznel yargı” denir. Bu yargıların kullanıldığı...
  • Bu alıştırmada, ”Hatırlama” şiiri ile ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir. Coşku ve heyecana bağlı metinler, duyguları harekete geçirmek ve edebi zevk vermek amacıyla yazılır.
  • Bu alıştırmada, “Romantizm”, “Ayrılık Günü” ve “Yarına İnanmak” adlı metinlerin oluşumunu etkileyen ögelere ait cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcük veya sözcük gruplarının belirlenmesi istenmektedir. Anlatımda bulunan gönderici-alıcı, ileti ve kanal ögeleri i...