375  sonuç bulunmuştur.
  • Bu konu anlatımında, biyoloji biliminin tanımı yapılmakta, biyolojide dönüm noktası olan buluşlar ve önemli bilim insanları belirtilerek biyolojinin tarihi özet olarak açıklanmaktadır. Biyoloji tarihindeki önemli olaylardan biri, canlılarda kalıtımın esaslarının keşfedilm...
  • Bu konu anlatımında DNA parmak izi yöntemi anlatılmaktadır. İnsan DNA’sının %2 lik kısmına ait dizilim herkeste aynı iken %98 lik kısmı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Farklı bireylerin farklı DNA dizilişleri olduğu için DNA parmak izleri suçluların tespitinde ve babalık testlerinde kullanılan b...
  • Bu konu anlatımında, sentrozom organelinin yapısı ve işlevleri kısaca açıklanmaktadır. Sentrozom, hücre bölünmesi sırasında mikrotübülleri oluşturarak kromozomların hareket etmesini sağlar.
  • Bu konu anlatımında, küresel ısınma tanımlanmakta; küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları detaylı olarak açıklanmaktadır. Yirminci yüzyıl içinde küresel atmosferin sıcaklığı yaklaşık 0,5°C yükselmiştir. Bu değer kulağa çok yüksek gelmeyebilir ancak Dünya’nın ikliminde önemli değişiklikl...
  • Bu konu anlatımında, asit yağmurlarının nasıl oluştuğu açıklanmakta; ekosistemlere etkileri belirtilmektedir. Ayrıca asit yağmurlarının oluşmasını engellemek için alınabilecek önlemler listelenmektedir. Fosil yakıtlar yakıldığında kükürt, karbon ve azot oksitleri oluşur,  bu asidik maddeler atmosfer...
  • Bu konu anlatımında eşeyli üremenin adımlarından biri olan mayoz bölünme anlatılmaktadır. Mayoz bölünme ile oluşan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu zigot meydana gelir, bu olay döllenme olarak adlandırılır. 
  • Bu konu anlatımında, organizmaların sınıflandırılmasının önemi ve işlevi özetlenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, canlıları sınıflandırmanın gereği ve önemi kısaca açıklanmaktadır. Organizmalar karakteristik özelliklerine göre gruplandırılır. Canlıları sınıflandırarak, onlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları kolayca anlayabiliriz. Sınıflandırma, doğayı anlamamıza yardım eder.
  • Bu konu anlatımında, hücre teorisi ile prokaryot ve ökaryot hücre kavramları özetlenmektedir.
  • Bu animasyonda, mayoz ve mitoz bölünme arasındaki farklar anlatılmaktadır. Vücut hücrelerinde ve tek hücreli canlılarda mitoz bölünme, eşey (üreme) ana hücrelerinde ise mayoz bölünme gerçekleşir.