İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (464 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, biyoloji biliminin tanımı yapılmakta, biyolojide dönüm noktası olan buluşlar ve önemli bilim insanları belirtilerek biyolojinin tarihi özet olarak açıklanmaktadır. Biyoloji tarihindeki önemli olaylardan biri, canlılarda kalıtımın esaslarının keşfedilm...
  • Bu konu anlatımında, ”homeostazi” kavramı tanımlanmaktadır. Canlıların sıcaklık, pH, su ve tuz gibi faktörler açısından dengeli bir iç ortam yaratma eğilimi vardır. Bu eğilime “homeostazi” adı verilir.
  • Bu konu anlatımında, baskın ve çekinik gen, fenotip- genotip kavramları anlatılmaktadır. Kalıtım, canlılarda var olan genetik karakterin nesilden nesle geçmesini hücrelerde bulunan ve genlerden oluşan kromozomlar ile sağlar. Bir karakterin canlının fenotipinde görülüp görülmemesi karakteri taşıyan g...
  • Bu konu anlatımında, tür, popülasyon, komünite ve ekosistem kavramları açıklanmaktadır. Ortak özellikleri fazla olan ve çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılar türleri oluşturur.  
  • ”Hemoliz olayı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • ”Turgor basıncının giderek arttığı bir hücrede: su miktarının artması, hücre yüzeyine uygulanan su basıncının artması, hücre zarının genişlemesi durumlarından hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Saprofit canlıların giderek azaldığı bir ekosistemde bir süre sonra, topraktaki inorganik ve organik madde miktarı ve üretici sayısının zamana bağlı değişimi nasıl olmalıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • ”Doymuş yağlarla ilgili olarak: karbon atomları arasında ikili veya üçlü bağ bulunmaz, oda sıcaklığında katı hâldedir, genellikle hayvansal yağlardır, karbon atomları hidrojene doymamıştır ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • ”Habitat kavramı ile ilgili olarak verilen; bir türe ait bireylerin beslenme şekli, o türün habitatını etkiler, bir türün yayılış gösterdiği yaşam alanı o türün habitatını oluşturur, her bir türün, bulunduğu ekosistemde bir habitatı bulunur, ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anl...
  • ”Tür kavramı ile ilgili olarak verilen; tür, sistematikte bulunan en küçük birimdir, torunları olan iki canlı aynı türdür, çiftleştiklerinde yavru oluşturan bireyler kesinlikle aynı türdür, kromozom sayısı aynı olan iki canlı kesinlikle aynı türdendir, ifadelerinden doğru olanların sonuna ”D” yanlış...