İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (468 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, biyoloji biliminin tanımı yapılmakta, biyolojide dönüm noktası olan buluşlar ve önemli bilim insanları belirtilerek biyolojinin tarihi özet olarak açıklanmaktadır. Biyoloji tarihindeki önemli olaylardan biri, canlılarda kalıtımın esaslarının keşfedilm...
  • Bu konu anlatımında, DNA parmak izi yöntemi anlatılmaktadır. İnsan DNA’sının %2 lik kısmına ait dizilim herkeste aynı iken %98 lik kısmı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Farklı bireylerin farklı DNA dizilişleri olduğu için DNA parmak izleri suçluların tespitinde ve babalık testlerinde kullanılan ...
  • Bu konu anlatımında, sentrozom organelinin yapısı ve işlevleri kısaca açıklanmaktadır. Sentrozom, hücre bölünmesi sırasında mikrotübülleri oluşturarak kromozomların hareket etmesini sağlar.
  • Bu konu anlatımında; hamileliğin izlenmesinde kullanılan yöntemlerden kan testleri, ultrasonografik muayene, amniyosentez ve koryon villüs örneklemesi hakkında bilgiler verilmektedir. Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemde, cihazdan gönderilen ses d...
  • Bu konu anlatımında, simbiyoz kavramı tanımlanarak, doğada görülen çeşitli simbiyotik yaşam şekillerine (mutualizm, kommensalizm, parazitlik) örnekler verilmektedir.  Farklı türden iki organizmanın birbirleri ile aralarında kurdukları özel ilişki simbiyoz olarak adlandırılır. Simbiyotik yaşam şekill...
  • Bu konu anlatımında, ozon tabakasının işlevi açıklanarak, ozon tabakasına zarar veren maddeler ve bu zararı önlemek için alınması gereken önlemler açıklanmaktadır. Ozon tabakası güneşten gelen zararlı mor ötesi ışınlara karşı dünyayı korur.
  • Bu konu anlatımında, küresel ısınma tanımlanmakta; küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları detaylı olarak açıklanmaktadır. Yirminci yüzyıl içinde küresel atmosferin sıcaklığı yaklaşık 0,5°C yükselmiştir. Bu değer kulağa çok yüksek gelmeyebilir ancak Dünya’nın ikliminde önemli değişiklikl...
  • Bu konu anlatımında, asit yağmurlarının nasıl oluştuğu açıklanmakta; ekosistemlere etkileri belirtilmektedir. Ayrıca asit yağmurlarının oluşmasını engellemek için alınabilecek önlemler listelenmektedir. Fosil yakıtlar yakıldığında kükürt, karbon ve azot oksitleri oluşur,  bu asidik maddeler atmosfer...
  • Bu konu anlatımında, eşeyli üremenin adımlarından biri olan mayoz bölünme anlatılmaktadır. Mayoz bölünme ile oluşan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu zigot meydana gelir, bu olay döllenme olarak adlandırılır. 
  • Bu konu anlatımında, organizmaların sınıflandırılmasının önemi ve işlevi özetlenmektedir.