"biyoloji" için  387  sonuç bulunmuştur.
  • Bu konu anlatımında, fiziğin alt dalları ve fiziğin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Canlandırmada, fiziğin alt dallarından elektromanyetizma, atom fiziği, optik, termodinamik, katı hâl fiziği, nükleer fizik ve mekaniğin ilgilendiği konular kısaca anlatılmaktadır. Fizik, diğer ...
  • Bu konu anlatımında, biyoloji biliminin tanımı yapılmakta, biyolojide dönüm noktası olan buluşlar ve önemli bilim insanları belirtilerek biyolojinin tarihi özet olarak açıklanmaktadır. Biyoloji tarihindeki önemli olaylardan biri, canlılarda kalıtımın esaslarının keşfedilm...
  • Bu konu anlatımında, bir deney sırasında yapılan ölçümlerden doğru sonuca ulaşmak için, ölçülen değerlerin nasıl incelenmesi gerektiği anlatılmaktadır. Deneylerde ortaya çıkan sonuçlar, aynı ölçümün defalarca kez tekrarlanıp analiz edilmesi ile elde edilir
  • Bu konu anlatımında, bilimsel çalışma ve hesaplamalarda sayılar yazılırken, bilimsel gösterim, anlamlı rakamlar ve yuvarlama gibi kuralların nasıl uygulandığı açıklanmaktadır. Bilimsel çalışmalardaki hesaplamaların sonucu, işlemdeki en az sayıda anlamlı rakam içeren sayıya göre yuvarlanır.
  • Bu konu anlatımında, Bacon ve Descartes önderliğinde gelişen yeni düşünce yöntemi ile Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeler ve bu gelişmelerin etkileri bilim adamları ile birlikte anlatılmaktadır. Bacon ve Descartes'in önerdiği yeni bilimsel yönteme başvurulmasıyla birlikte matematik, fiz...
  • Bu konu anlatımında, bilimsel verilerin nasıl uygulandığı ve sunulduğu açıklanmaktadır. Ayrıca bilimsel verilerin elde edilme yöntemleri belirtilmektedir. Bilimsel veriler, araştırmacıların birçok aşamadan geçtikten sonra ulaştıkları bilgilerdir.
  • Bu konu anlatımında, sıvıların yüzey gerilimi ve yüzey gerilimine etki eden faktörler açıklanmakta, farklı sıvıların yüzey gerilimleri karşılaştırılmaktadır. Bir sıvının sıcaklığının artması, sıvının yüzey geriliminin azalmasına neden olur. Bunun nedeni, sıcaklığın yükselmesiyle artan moleküller ara...
  • Bu konu anlatımında, adhezyon ve kohezyon kuvvetleri karşılaştırılarak adhezyon ve kohezyon sonucu ortaya çıkan olgular örnekler üzerinden açıklanmaktadır. Buna ek olarak, bir yüzeyin ıslanması olayı da adhezyon ve kohezyon kuvvetleri temelinde açıklanmaktadır. Su ile cam arasındaki adhezyon kuvvetl...
  • Bu konu anlatımında, asit ve bazların genel özellikleri hatırlatıldıktan sonra, “pH skalası”nın yapısı ve kullanımı açıklanmaktadır. pH skalasına göre 7’den küçük bir pH değeri, çözeltinin asidik olduğunu; 7’den büyük bir pH değeri ise çözeltinin bazik olduğunu belirtir. 
  • Bu konu anlatımında, bazik maddelerin özellikleri, turnusol kağıdına ve karbonata verdikleri tepki, tat gibi ölçütler üzerinden açıklanmaktadır. Ayrıca günlük hayatta kullanılan bazlara örnekler verilmektedir. Kırmızı turnusol kâğıdı bazlarla etkileşerek maviye dönerken, mavi turnusol kâğıdının reng...