İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (421 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, İslamiyet’in doğuşu öncesinde Afrika’nın genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir. Canlandırmada Kuzey Afrika'nın Doğu Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetinde olup resmî dininin Hristiyanlık olduğuna değinilmektedir. İslamiyet’in doğduğu dönemde siyasi açıdan önemli bir bölge o...
  • Bu konu anlatımında, II. Köktürklerin kuruluşundan yıkılışına kadarki süreçte yaşanılan siyasi olaylar açıklanmaktadır. Canlandırmada, Türklerin I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasının ardından yaşanan Çin esaretinden kurtularak kurduğu II. Kök Türk Devleti'nin siyasi tarihi, hükümdarları, Türk dili ve...
  • Bu konu anlatımında, Hudeybiye barışı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Müslümanlar ile Mekkeliler arasında 628 yılında imzalanan ve Mekkelilerin, İslam devletini resmen tanıması anlamına gelen Hudeybiye Barışı'nın imzalanma sebeplerine ve antlaşma şartlarına değinilmektedir. Hen...
  • Bu konu anlatımında, modern düşünce yöntemiyle gelişen bilimin teknolojiye etkisi anlatılmakta, Fransız İhtilali ile beraber gelişen teknolojinin Sanayi İnkılâbı'nın meydana gelmesini sağladığı açıklanmaktadır. 18.yy'da İngiltere'de yaşanan sanayi inkılabını hazırlayan en büyük etken, aydınlanma düş...
  • Bu konu anlatımında, I. Murat Döneminde Anadolu’da gerçekleştirilen Anadolu Türk siyasal birliğini sağlama çalışmalarıyla ilgili bilgi verilmektedir. Osmanlıların güçlenmesinden rahatsız olan Karamanoğulları, I.Murat,'ın Rumeli'de olmasını fırsat bilerek Osmanlı topraklarına saldırmıştır.
  • Bu konu anlatımında, Hz. Muhammed'in veda haccı ve hutbesi hakkında genel bilgiler verilmektedir.Hz. Muhammed’in inananlara veda ettiği ve vasiyetini okuduğu veda haccı ve vefatı anlatılmaktadır. Hz. Muhammed Ravza-i Mutahhara'ya defnedilmiştir.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başında bulunan II. Kılıç Arslan’ın 1178 yılında Danişmentlilerin elinde bulunan Malatya’yı kuşatması ve Danişmentlilere son vermesine ilişkin bilgiler verilmektedir. 1178 yılında II. Kılıç Arslan Malatya'yı kuşatmış ve Danişmentlilere son vermiştir.
  • Bu konu anlatımında, I. Selim’in yapılan mücadelede 1517’de Memlükleri bozguna uğratması ve bunun sonucunda Baharat Yolu’nun kontrolünün sağlanması ile halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesiyle sonuçlanan süreç anlatılmaktadır. 1517 yılında Memlükler ile yaptığı Ridaniye Savaşı ile Osmanlı, Doğu Akd...
  • Bu konu anlatımında, birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin ve İngiltere'ye karşı Irak'ta verdiği mücadele anlatılmaktadır. Çanakkale'yi geçemeyen İngilizler Basra Körfezine asker çıkardılar.
  • Bu konu anlatımında, III. Ahmet'in tahttan indirilmesi ve I. Mahmut'un tahta geçmesiyle sonuçlanan; Patrona Halil önderliğinde başlayan isyan anlatılmaktadır. Patrona Halil önderliğinde başlayan isyan sonucu, III. Ahmet tahttan indirilmiş ve I. Mahmut tahta geçirilmiştir.