İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (421 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde gerçekleşen I. Haçlı Seferlerinin nedenleri ve I. Haçlı Seferi sırasında meydana gelen gelişmeler ve seferin sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir. Dini değerleri ön plana çıkararak Hz. İsa'nın doğum yeri olan ve Müslümanların elinde buluna...
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi yönetim sistemi anlatılmaktadır. Osmanlıda devletle ilgili önemli konular, “Divan-ı Hümayun” adlı kurulda konuşulurdu.
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı taşra idari yapısında en büyük birim olan eyaletlerin sancaklara, sancakların kazalara, kazaların da köylere ayrıldığı belirtilmektedir. Bu birimleri kimlerin yönetildiği ve bu yöneticilerin sorumlulukları anlatılmaktadır. Osmanlı devletinde, taşra idari yapısında en büy...
  • Bu konu anlatımında, İç Batı Anadolu’ya yerleşerek Frigya Devleti’ni kuran Frigler anlatılmaktadır. Canlandırmada, Friglerin tarihî, kültürel ve siyasi özelliklerinden bahsedilmekte; ünlü kralları Midas ve tanrıçaları Kibele ile ilgili bilgiler verilmektedir. Frigya olarak adlandırılan İç Batı Anado...
  • Bu okuma metninde, Büyük Selçuklu Devleti’ndeki sanat faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Çadır şeklinde inşa edilen kubbe mimarisi Selçuklu türbelerinde karşımıza çıkmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde defterdarın görev ve sorumlulukları anlatılmaktadır. Defterdarlık konumunun bugünkü Maliye Bakanlığı konumuna benzetilebileceği belirtilmektedir. Defterdar, mali konularla ilgilienen divan üyesiydi.
  • Bu konu anlatımında, II. Mehmet Döneminde Osmanlılara ödemesi gereken vergiyi ödemeyen Boğdan üzerine 1476 yılında düzenlenen sefer ve bu seferin sonuçları anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, aydınlanma çağında Avrupa'da gelişen bilim dalları, örneğin, astronominin gelişmesi gibi özel konular detaylı olarak incelenmektedir. Copernic, Kepler ve Galilei tam olarak evrenin hareketini açıklayamasalar da, yeni bir bilimsel yaklaşım oluşturdular ve bu yeni yaklaşım aydınla...
  • Bu konu anlatımında, birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin ve İngiltere ve Fransa'ya karşı Çanakkale'de verdiği mücadele anlatılmaktadır. Çanakkale Zaferi'nde Mustafa Kemal'in rolü hakkında bilgi verilmektedir. Çanakkale savaşı 18 Mart 1915 yılında başlamıştır.
  • Bu konu anlatımında, Endülüs Emevi Devleti’nin siyasi ve kültürel tarihine ilişkin genel bilgiler verilmekte ve Endülüs Emevi Devleti’nin zayıflamasıyla ortaya çıkan Tavaif-i Mülük Devletleri’nden bahsedilmektedir. Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti, bugün Cordoba olarak bilinen Kurtuba şehridir.