İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (421 Sonuç)
  • Bu okuma metninde, İngiltere ve Avusturya, Fransa ve Rusya arasında başlayan; sonrasında Hollanda ve Portekiz'in de katılmasıyla genişleyen Yedi Yıl Savaşları hakkında bilgiler verilmektedir. Yedi yıl savaşları sonucunda İngiltere; Fransa, Hollanda ve İspanya'nın bazı sömürgelerini ele geçirmiş, Pru...
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde ticaret hayatında dokumacılık, dericilik, bakırcılık ve silah yapımının gelişmiş olduğu anlatılmaktadır. Tarım ve hayvancılığın dışında, Osmanlı Devleti'nde bir zanaat ve ticaret hayatı vardı.
  • Bu konu anlatımında, Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayatı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada Hz.Muhammed'in aile fertleri, aile yaşamı ve kişisel özellikleri anlatılmaktadır. Hz. Muhammed, daha doğmadan babasını, 6 yaşındayken annesini, 8 yaşındayken de dedesi Abdülmuttalip...
  • Bu konu analtımında, Osmanlı Devleti’nin temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu belirtilip bunun nedeni açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktı.
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey’in, yardım isteyen Bizans İmparatoru’nun isteği üzerine oğlu Süleyman Paşa komutasındaki orduyu Rumeli’ye göndermesi ve bu yardım neticesinde Bizans İmparatoru’nun Osmanlılara Rumeli’de bulunan Çimpe Kalesi’ni vermesi anlatılmaktadır. 1353'te Bizans'ın yardımları karşı...
  • Bu konu anlatımında, Venediklilerin elinde bulunan Kıbrıs’ın 1571 yılında Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmesi anlatılmaktadır. 1571 yılında Kıbrıs'ın tamamının ele geçirilmesi ile Osmanlı Devleti Anadolu, Suriye ve Mısır sahilleri ve denizyollarına tamamen egeme...
  • Bu konu anlatımında, İstanbul Konferası’na katılan ülkelerin imzaladığı Londra Protokolü’nde alınan kararlar ve bu kararlara karşı Osmanlı Devleti’nin tutumu anlatılmaktadır. Londra Protokolü, 1877 yılında imzalanmıştır.
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde toprakların “eyalet” denilen yönetim birimlerine ayrıldığı ve bu yönetim sistemine taşra yönetimi dendiği anlatılmaktadır. Osmanlı devletinin toprakları büyüdükçe, yönetim zorlaştığından topraklar eyaletlere ayrılmıştı. Bu sisteme taşra yönetimi denir.
  • Bu konu anlatımında, Asya Hun Devleti'nin Siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Eski Türklerde devletlerin ve Asya Hun Devleti'nin yönetilme biçimleri, devlet yönetiminde esas alınan kuralların kaynakları ve hükümdara yardımcı olan kurullar...
  • Bu konu anlatımında, Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne ve diğer devletlere etkileri anlatılmaktadır. Aydınlanma Çağının önemli etkilerinden biri de modern bilim yönteminin kullanılmaya başlanmasıdır.