İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (421 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, Portekizlilerin Afrika Kıtası'nın batı kıyısında ilerlemeleri ve bu ilerlemenin devamında Ümit Burnu’nun keşfetmeleri anlatılmaktadır. Portekizlilerin hristiyanlığı yayma isteği, savaş halinde oldukları Fas'ı alma istekleri ve ticari sebepler, Portekizlilerin coğrafi keşif yapma...
  • Bu konu anlatımında, III. Mustafa ve I. Abdülhamit Dönemleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. 1774 yılında, I. Abdülhamit Döneminde, Osmanlılar ve Ruslar arasında Küçük Kaynarca antlaşması imzalanmıştır.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu’nun kapılarının Türkler'e açılmasında önemli rolü olan ve 1071 yılında Bizans İmparatorluğu ve Büyük Selçuklu Devleti arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı’nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir. Malazgirt Savaşı sonrası yapılan an...
  • Bu konu anlatımında, III. Ahmet Döneminde Safevi Devleti’nde meydana gelen iç karışıklıklar ve bu karışıklık sonucu Rusya ve Osmanlı Devleti'nin Safevi topraklarını alması anlatılmaktadır. Bu toprakların hâkimiyeti üzerine gerilen Rus-Osmanlı ilişkileri; İstanbul Antlaşması'nın bağlanmasıyla çözülmü...
  • Bu konu anlatımında, Doğu Anadolu’da bir devlet kurmuş olan Urartular anlatılmakta; Urartuların günümüze kadar uzanan eserlerine değinilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, 1040 yılında Gazneliler ve Selçuklular arasında meydana gelen Dandanakan Savaşı’nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları anlatılmaktadır. Dandanakan Savaşı’ndan galip olarak ayrılan Selçuklular bağımsızlıklarını ilan ederek Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır.
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı ordusunun önemli bir bölümünü oluşturan tımarlı sipahiler anlatılmaktadır. Tımarlı Sipahilerin başlıca görevleri, vergi toplamaya yardım etmek ve bölgelerdeki güvenliği sağlamaktı.
  • Bu konu anlatımında, İtalyanların işgali ile başlayan Trablusgarp Savaşı’nın sebep ve sonuçları anlatılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin bu savaşta direniş için Mustafa Kemal’i Trablusgarp’a göndermesi ve direnişin başarılı olması da vurgulanmaktadır. Trablusgarp Savaşı, 1912 Uşi antlaşması ile sona erm...
  • Bu konu anlatımında, Osman Bey Döneminde şartların uygun olmasına paralel olarak gelişen ve Bizans’ın elinde bulunan bölgelere yönelik gerçekleştirilen fetih hareketleri ve Koyunhisar Savaşı hakkında bilgiler verilmektedir. Koyunhisar savaşının kazanılmasından sonra Osmanlılar, Bursa'yı kuşatmış ve ...
  • Bu konu anlatımında, birinci Dünya Savaşı'na giden politik süreçte Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Devletlerinin bloklaşması anlatılmaktadır. Yeni devletlerin kurulması ve bu devletlerin sömürge arayışı Avrupa'da yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.