İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (421 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin güncellenmeye açık bir bilim olduğu anlatılmaktadır. Canlandırmada, bazı tarihî olayların eskiden bilindiği gibi olmadığı birkaç örnekle anlatılmakta, tarihin sürekli güncellenebilen bir bilim olduğu vurgulanmaktadır. Son yıllarda yapılan tarihî araştırmal...
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin konusu ve yararlandığı kaynaklar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada tarih biliminin kapsamına giren konular açıklanmaktadır. Tarih biliminin yararlandığı kaynakların sınıflandırılarak her bir kaynak türüne ait örnekler veril...
  • Bu konu anlatımında, tarihin zaman dilimine göre sınıflandırılmasına ilişlin genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada günlük yaşantımızda kullandığımız gün, ay gibi zaman dilimlerine benzer şekilde insanlık tarihinin de yazının gelişimi esas alınarak iki ana bölümde incelendiğinden bahsedilmekted...
  • Bu okuma metninde İslam dininde sosyal bilimler ile ilgili bilgiler verilmektedir. Müslümanlar, İran, Suriye, Mısır ve Orta Asya coğrafyalarını fethettikleri dönemlerde, bu coğrafyalardaki sosyal bilimleri yakından tanıdılar.
  • Bu konu anlatımında, Fransız İhtilali sonucu çıkan milliyetçilik akımının etkisi ve Avusturya ile Rusya’nın kışkırtmasıyla Sırpların Osmanlı egemenliğine isyan etmesi anlatılmaktadır. Avusturya ve Rusya'nın Sırpları kışkırtması ve Sırbistan'daki yeniçerilerin Sırplara kötü davranmaları yüzünden Sırp...
  • Bu konu anlatımında, Hz. Muhammed’in peygamberlikle müjdelenmesi ve en yakın çevresinden başlayarak İslamiyet’i yaymaya çalışması ile ilgili bilgiler verilmektedir. Hz. Muhammed’e ilk inanlar “İlk Müslümanlar” olarak isimlendirilen , eşi Hz. Hatice , Hz. Ali, azat ettiği kölesi Hz. Zeyd ve Hz. Ebube...
  • Bu konu anlatımında, I. Selim’in yapılan mücadelede 1517’de Memlükleri bozguna uğratması ve bunun sonucunda Baharat Yolu’nun kontrolünün sağlanması ile halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesiyle sonuçlanan süreç anlatılmaktadır. 1517 yılında Memlükler ile yaptığı Ridaniye Savaşı ile Osmanlı, Doğu Akd...
  • Bu konu anlatımında, Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, 1533 yılında kaptanıderyalığa getirilen Barbaros Hayrettin Paşa’nın daha önce ele geçirdiği Cezayir’in Osmanlılara bağlanması hakkında bilgiler verilmektedir. 1516 yılında İspanyolların elinden Cezayir'i alan Barbaros Hayrettin Paşa, Cezayir'in ...
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nin büyük başarılar elde etmesinde önemli pay sahibi olan ordunun, XVI. yüzyıl ve XV. yüzyıldaki gelişimi anlatılmaktadır. Osmanlı Devleti'nde askeri teşkilatın temeli Orhan Bey zamanında atılmıştır.
  • Bu konu anlatımında, Nizam-ı Cedid ordusuna ve III. Selim ıslahatlarına karşı tavır alan Yeniçerilerin, Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanması anlatılmaktadır. Yeniçeriler, Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanmışlardır. Bunun üzerine III. Selim,Nizam-ı Cedid ordusunu kapatmıştır.