İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (421 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin güncellenmeye açık bir bilim olduğu anlatılmaktadır. Canlandırmada, bazı tarihî olayların eskiden bilindiği gibi olmadığı birkaç örnekle anlatılmakta, tarihin sürekli güncellenebilen bir bilim olduğu vurgulanmaktadır. Son yıllarda yapılan tarihî araştırmal...
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin konusu ve yararlandığı kaynaklar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada tarih biliminin kapsamına giren konular açıklanmaktadır. Tarih biliminin yararlandığı kaynakların sınıflandırılarak her bir kaynak türüne ait örnekler veril...
  • Bu konu anlatımında, tarihin zaman dilimine göre sınıflandırılmasına ilişlin genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada günlük yaşantımızda kullandığımız gün, ay gibi zaman dilimlerine benzer şekilde insanlık tarihinin de yazının gelişimi esas alınarak iki ana bölümde incelendiğinden bahsedilmekted...
  • Bu okuma metninde İslam dininde sosyal bilimler ile ilgili bilgiler verilmektedir. Müslümanlar, İran, Suriye, Mısır ve Orta Asya coğrafyalarını fethettikleri dönemlerde, bu coğrafyalardaki sosyal bilimleri yakından tanıdılar.
  • Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen Ankara’nın fethi, fethinin sebepleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir. 1354 yılında Ankara'nın fethi ile Osmanlı'nın doğu sınırında bulunan önemli bir şehir alınmıştır.
  • Bu konu anlatımında, I. Bayezit Döneminde yaşanan Anadolu Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları, Bayezit’in Anadolu beyliklerini ve İstanbul’u almak istemesinin nedenleri hakkında bilgi verilmektedir. Orhan Bey'den sonra tahta geçen Bayezid, Balkanlar'da ilerlemenin ve İstanbul'u fethetmenin yanı...
  • Bu konu anlatımında, Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, 1522 yılında gerçekleştirilen Rodos Adası’nın fethinin nedenleri ve sonuçları anlatılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman, Anadolu'ya yakın olması ve Akdeniz'e açılan ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip olan Rodos Adası'n...
  • Bu konu anlatımında, 1568 yılında, Kızıldeniz’in girişinde bulunan Yemen’in Osmanlılar tarafından ele geçirilmesi anlatılmaktadır. 1568 yılında Yemen'in ele geçirilmesi ile Kızıldeniz tamamen Osmanlı kontrolüne girmiştir.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti donanması hakkında bilgiler verilmekte ve Anadolu’da kıyısı bulunan ve donanmaya sahip beyliklerden bahsedilmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti, Akdeniz'de Antalya ve Alanya, Karadeniz'de Sinop ve Samsun kıyılarını aldıktan sonra buralarda tersane kurarak...
  • Bu konu anlatımında, orta çağ Avrupası’nda yaşayan insanların hayatının din ve derebeyi odaklı olması, bu duruma tepki olarak da insan merkezli “hümanizm” hareketinin gelişmesi anlatılmaktadır. Orta çağda, avrupalılar din merkezli bir dünya yerine insanı merkez alan yeni bir anlayış şekillendirdi. B...