İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (421 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, tarih çağları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, yazının sistematik hâle gelmesinden sonraki dönem olan tarih çağları, tarih çağlarının kendi içinde ayrıldığı dönemler ve bu dönemlerin başlangıç ile bitiş tarihleri verilerek anlat...
  • Bu konu anlatımında, tarih boyunca yapılan önemli göçler hakkında bilgi verilmektedir. Kavimler Göçü Orta Asya'da yaşayan kavimlerin şiddetli ve uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya, kuzeye, batıya ve güneye gitmeleriyle gerçekleşmiştir.
  • Bu konu anlatımında, tarih yazcılığı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, insanların geçmişten günümüze kadar yaşanan olayları sonraki nesiller aktarma ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkan tarih yazıcılığı anlatılmakta; tarih yazıcılığının geçirdiği evreler sır...
  • Bu konu anlatımında, neden tarih öğrenmemiz gerektiği açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarihi öğrenmenin bize sağladığı faydalardan bahsedilmekte; sosyal bilim alanlarında kullanılan olgu ve görüş kavramları açıklanarak örneklendirilmektedir. Sosyal bilgiler sayesinde geçmişte yaşanmış, günümü...
  • Bu konu anlatımında, tarih boyunca kullanılan takvimler ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, insanların takvim kullanımına başlama nedenlerinden biri üzerinde durulmakta; tarih boyunca kullanılan çeşitli takvimlerin kullanım dönemleri ve kimler tarafından kullanıldığ...
  • Bu konu anlatımında, tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarih bilimi araştırma yönteminin aşamaları olan tasnif, tarama, tenkit ve terkip ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir. Tarih araştırmalarında belirli bi...
  • ”Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer. Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalar için güneş günün aynı saatinde doğar, aynı saatinde batar. Her iki yarım kürede de bahar mevsimi başlar. Bu olaylar hangi tarihlerde yaşanır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Bu konu anlatımında, tarih öncesi çağlardan biri olan Taş Çağı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Taş Çağının kendi içinde ayrıldığı dönemler olan Eski Taş, Orta Taş ve Yeni Taş çağları tarih aralıkları verilerek anlatılmakta; bu dönemlerin kendine has özelliklerin...
  • Bu konu anlatımında, tarih öncesi çağlardan biri olan Maden Çağı anlatılmaktadır. Canlandırmada, Maden Çağının kendi içinde ayrıldığı dönemler olan Bakır Çağı, Tunç Çağı ve Demir Çağının tarih aralıkları verilmekte ve bu dönemlerin kendine has özelliklerine değinilmektedir. Çağlar aras...
  • ”Güneş ışınlarının düşme açısı büyüdükçe gölge boyları kısalır. Buna göre Yengeç dönencesinde, Ekvator'da ve Oğlak dönencesinde öğle vakti hangi tarihlerde gölge boyu sıfır olur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.