İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (404 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, elektron ilgisi kavramının tanımı yapılarak periyodik tabloda elektron ilgisinin değişimi ve bazı elementlerin elektron ilgileri incelenir. Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alarak -1 yüklü iyon olması esnasında meydana gelen enerji değişimine “atomun elektron ilgisi” d...
  • Bu konu anlatımında, kütle kesri ve kütle yüzdesi hesapları sodyum hidroksit çözeltisi ile ilgili bir problem üzerinde anlatılmaktadır. Kimyada bir çözeltinin derişimini belirlemek için kütle kesri ve kütle yüzdesi kullanılabilir.
  • Bu konu anlatımında, heterojen karışımları ayırmada yoğunluk farkından faydalanılarak kullanılan yöntemler anlatılmaktadır.  Ayırma hunisi sıvı-sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılabilir. 
  • Bu konu anlatımında, suyun sertliği ve nasıl giderileceği hakkında bilgiler verilmektedir. Bazı içme sularının içimi daha kolayken, bazılarının içimi oldukça zordur. İçimi zor olan bu tarz sular sert su olarak adlandırılır. Suyun sertliği, suyun içerisinde yer alan kalsiyum ve magnezyum miktarlarını...
  • Bu konu anlatımında, kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu kanunu örneklerle anlatılmaktadır. Kimyasal tepkimelerde atom cinsinin ve sayısının korunduğu da su ve demir (II) sülfür bileşikleri üzerinden vurgulanmaktadır. Kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonuc...
  • Bu konu anlatımında, su arıtma tekniklerinden klorlama ile ilgili bilgiler verilmektedir. Başlıca su arıtma tekniklerinden bir tanesi de klorlamadır. Klor, zehirli bir maddedir ve birçok zararlı mikroorganizmayı etkisiz hâle getirebilir. İçme sularına eklenen az miktarda klor, suda barınan ve birçok...
  • Bu konu anlatımında, gazların yayılma özelliği ile Graham difüzyon yasası, molekül kütleleri farklı olan iki gazın sabit basınç ve sıcaklıkta farklı hızlarla yayılmaları üzerinden anlatılmaktadır. Aynı sıcaklık ve basınçtaki gazlardan mol kütlesi küçük olanın hızı mol kütlesi büyük olanınkinden daha...
  • Bu konu anlatımında, kapalı kaplarda bulunan gazların oluşturdukları basınç anlatılmaktadır. Canlandırmada, gaz hâlindeki maddelerin birbirinden bağımsız hareket eden molekülleri sayesinde içerisine konuldukları kabın hacmini tamamen kapladıklarından bahsedilmekte ve içinde bulunduğu kabın iç çeperi...
  • Bu konu anlatımında, atomun yapısı açıklanarak molekül, radikal ve iyon gibi kimyasal türler örneklerle açıklanmıştır. Molekül, iki ya da daha fazla atomun aralarında bir etkileşim oluşturarak bir araya gelmesiyle oluşan kararlı ve nötr yapıdır. Molekül, farklı element atomlarının bir araya gelmesi ...
  • Bu konu anlatımında, ”benzer benzeri çözer” ilkesi anlatılmaktadır. Bir çözünenin, bir çözücü içinde çözünmesi için; çözünen-çözücü molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin, çözünen-çözünen ve çözücü-çözücü molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin üstesinden gelebilecek kadar büyük olması gerekt...