İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (404 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, çökelme tepkimelerinin tanımı yapılmakta ve çökelme tepkimeleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca çökeltinin (çökelek) tanımı da yapılmaktadır. Çözelti içerisinde bulunan iyonların aralarında gerçekleşen çekim kuvveti sonucunda biraraya gelerek yeni bir iyonik bileşik ol...
  • Bu konu anlatımında, günlük hayatta kullandığımız asit ve bazların tehlikeleri ve korunma yolları anlatılmaktadır. Birçok asit ve baz tahriş edici, yakıcı ve zehirlidir. Bu nedenle, asit ve bazlarla çalışırken gerekli korunma önlemlerini almalı, cildimizle temastan kaçınmalıyız.
  • Bu konu anlatımında, tanımı ve örnekleriyle birlikte homojen karışımlar anlatılmaktadır. Homojen karışım, çözelti, çözünen ve çözücü kavramlarının tanımları verilirken, gerçek hayattan örneklerle pekiştirilmektedir. Tuzlu su örneğindeki gibi, her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi ...
  • Bu konu anlatımında, kapalı bir kapta bulunan gazın hacmi ile basıncı arasındaki ters orantı olduğu (Boyle Kanunu) anlatılmaktadır. Kabın hacmi arttıkça gaz molekülleri hareket etmek için daha fazla alana sahip olurlar. Dolayısıyla moleküller kabın çeperine daha seyrek çarparlar ve böylece basınç da...
  • Bu konu anlatımında, atomu oluşturan alt parçacıklar olan proton, nötron ve elektronlar anlatılmaktadır. Atom altı parçacıkların atomda nerede bulundukları ve özellikleri Güneş sistemine benzetilerek anlatılmaktadır. Bir araya gelerek maddeleri oluşturan atomların alt parçacıkları vardır. Bu parçacı...
  • Bu konu anlatımında, kapalı bir kapta bulunan brom elementinin sıvı-buhar dengesine ulaşması anlatılmaktadır. Sıvı buhar dengesi kurulduğu anda gaz fazına geçen molekül sayısı ile sıvı faza geçen molekül sayısına eşit olduğundan her iki fazdaki molekül syısının değişmediği anlatılmaktadır. Sıvı buha...
  • Bu konu anlatımında, kapalı kaplarda, hacim ile gaz basıncı arasındaki ilişki (Boyle Kanunu) anlatılmaktadır. Canlandırmada, kapalı bir kaptaki gazın hacmi azaltıldığı zaman gaz basıncının artacağı; diğer bir deyişle gaz basıncının hacimle ters orantılı olduğu vurgulanmaktadır. Kapalı kaplardaki gaz...
  • Bu konu anlatımında, ikili yer değiştirme tepkimesinin tanımı verilerek bu tepkimelerde bileşiklerden birindeki pozitif iyonların diğer bileşikteki pozitif iyonlarla yer değiştirdiği anlatılmaktadır. İkili yer değiştirme tepkimeleri sonucunda çökelti oluşabileceği, gaz hâlinde maddelerin ortaya çıka...
  • ”CH3-(CH2)n-COONa, CH3-(CH2)n-COOK ve CH3-(CH2)n-SO2Na moleküllerini, sabun veya deterjan olarak sınıflandırıp moleküllerdeki hidrofil (suyu seven) ve hidrofob (suyu sevmeyen) uçları belirti...
  • Bu konu anlatımında, uygulanan ısının ve sıvı miktarının, sıvının kaynama noktasını etkilemediği ama kaynama süresini etkilediği deneysel olarak gösterilmektedir. Madde miktarı arttırıldığında ya da uygulanan ısı miktarı azaltığında maddenin kaynamaya başlaması için gereken süreyi artıtır.