İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (404 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, proteinlerin sindiriminin nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır. Proteinlerin sindirimini sağlayan enzimler anlatılmaktadır. Proteinlerin sindiriminde pepsin enzimi görev almaktadır.
  • Bu konu anlatımında,  Güneş enerjisinin önemi anlatılmaktadır. Güneş'in Dünya'da bulunan en önemli enerji kaynağı olduğu belirtilmektedir. Güneş en önemli enerji kaynaklarından biridir. 
  • Bu konu anlatımında, jeotermal enerjinin yer altı sularından elde edilen enerji olduğu anlatılmakta ve kullanım alanlarından da bahsedilmektedir. Temiz enerji kaynaklarından bir tanesi de jeotermal enerjidir. 
  • Bu konu anlatımında, asitlerin ve bazların günlük hayatta karşılaşabileceğimiz tepkimeleri ile aktif metal ve soy metal kavramları anlatılmaktadır. Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı olan cam ve porselen, hidroflorik asitle veya nitrik asitle tepkimeye girer ve tepkime sonucunda aşınma gözlemle...
  • Bu konu anlatımında, kapalı bir kapta bulunan gazın sıcaklığı arttıkça basıncının da arttığı anlatılmaktadır. Bir gaz ısıtıldığı zaman molekülleri daha hızlı hareket eder ve kabın çeperlerine daha hızlı ve daha kuvvetli çarpar. Bu da gazın basıncını artırır.
  • Bu konu anlatımında, gazlarda hacim-sıcaklık ilişkisi serbest hareket edebilen pistonlu bir kapta bulunan bir miktar gaz örneği üzerinden açıklanmaktadır. Isıtlıan gazın hacmi de sıcaklıkla aynı oranda artacağından basıncının sabit kalacağı anlatılmaktadır. Serbest pistonlu kapta bulunan gaz molekül...
  • Bu konu anlatımında, hidrofil ve hidrofob tanımı yapılarak organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob kısımları örneklerle anlatılmaktadır. Bileşiklerin apolar kısımları su ile kuvvetli etkileşim göstermez. Bu sebeple, bunları hidrofob, yani “suyu sevmeyen” yapılar olarak adlandırabiliriz. Bileşikler...
  • Bu konu anlatımında; petrolün neden rafine edildiği açıklanmakta, rafinasyon süreci ve petrol ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Petrol farklı fakat birbirine yakın donma ve kaynama noktalarına sahip birçok bileşenden oluşan bir karışım olduğundan bu karışımı bileşenlerine ayırmak...
  • Bu konu anlatımında, hidrokarbon çeşitleri, genel formülleri ve bazı hidrokarbonların açık formülleri gösterilerek anlatılmaktadır. Yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunduran organik bileşiklere hidrokarbon denir.