İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (404 Sonuç)
  • Kimya maddeyi inceleyen bir bilim dalıdır. Maddenin doğası, farklı koşullar altında nasıl davrandığı, geçirdiği dönüşümler ile bu dönüşümlere eşlik eden enerji ve daha fazlası kimya biliminin konusudur. Bu konu anlatımında, kimyagerlerin endüstride, akademik alanlarda ve kamu kurumları...
  • Bu konu anlatımında, kimya biliminde sembollerin önemi ve elementlerin sembollerinin nasıl belirlendiği anlatılmıştır. Günümüze kadar birçok değişik şekilde kullanılan element sembolleri, 1814 yılında İsveçli bilim insanı Berzelius (Berzelyus) tarafından oluşturulan sistemle son hâlini almışt...
  • Bu konu anlatımında, kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren bütün maddelerin kütlelerinin toplamının tepkimeden çıkan bütün maddelerin toplamına eşit olması açıklanmaktadır. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütlesi, tepkimeden çıkan maddelerin kütlesine eşittir.
  • Bu konu anlatımında, sabit oranlar yasası hatırlatılarak John Dalton'un da moleküllerin birleşme oranlarıyla ilgili Katlı Oranlar Kanunu'nundan bahsedilmiştir. 1799’da Fransız Kimyager Joseph Louis Proust; sentetik bakır karbonatı, cevherinden çıkarılan bakır karbonatla karşılaştırarak bakır karbona...
  • Bu konu anlatımında, maddenin gaz halinin davranışlarını açıklamak için üretilen ”Kinetik Moleküler Teori” ve bu teorinin varsayımları anlatılmaktadır. Kinetik moleküler teoriye göre gaz tanecikleri birbiriyle çarpışmaları dışında herhangi bir moleküler etkileşim olmaksızın her yöne hareket eder.
  • Bu konu anlatımında, çözeltilerde çözünen madde miktarının ppm ve ppb cinsinden nasıl ifade edileceği örnek üzerinden anlatılmaktadır. Ppm, çözünen madde kütlesinin çözelti kütlesine oranının yani kütle kesrinin on üzeri 6 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Ppb ise çözünen madde kütlesinin çözelti kütles...
  • Bu konu anlatımında, karışımlara günlük hayatta birçok yerde karşılaştığımız ve karışımların önemi anlatılmaktadır. Çevremizdeki binalar çimento karışımıyla yapılmakta, yemeklerimiz çeşitli yiyeceklerin karışımdan oluşmakta ve araçlarımız bir petrol karışımı olan benzin sayesinde çalışmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte, verilen değişimlerin fiziksel ya da kimyasal olduğuna karar verilmesi bunun sonucunda da belirlenen hedefe ulaşılması istenmektedir. Kimyasal değişimlerde maddenin doğası değişirken, fiziksel değişimlerde maddenin doğası değişmez.
  • Bu konu anlatımında, günlük hayattan nötrleşme tepkimelerine örnek verilmektedir.  Mide asidi düzenleyici haplar antiasitlerdir. 
  • Bu konu anlatımında, karbonhidratların sindiriminin nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır. Nişastanın sindirimi ve amilaz enzimi anlatılmaktadır. Nişastanın sindiriminde amilaz enzimi görev alır.