İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (365 Sonuç)
  • ”Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgasına 4 yarıklı bir stroboskopla bakılıyor. Stroboskop saniyede en fazla 5 devir yaparak döndüğünde, su dalgası duruyor görünüyor. Buna göre, su dalgasının frekansı kaç s-1 dir?” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • ”Bir apartmanın 5. katında bulunan bir çocuk, önce 7 kat yukarı, daha sonra da 3 kat aşağı inmektedir. Katlar arası mesafe sabit ve 3 m olduğuna göre, çocuğun yer değiştirmesini bulun ve yer değiştirme vektörünü çizerek gösterin.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Bu konu anlatımında, bilimsel deneylerde oluşan hatalar sınıflandırılmakta; bu hataları en aza indirmek için bilim adamlarının yaptığı işlemler açıklanmaktadır. Ayrıca ”hata yüzdesi formülü” tanımlanmaktadır. Tesadüfi hatalar, deneyin sonucuna etki eden çevresel koşullar değiştiğinde meydana gelen h...
  • Bu konu anlatımında, gazların basıncı, Magdeburg deneyi örneği ile anlatılmaktadır. Maddenin diğer hallerinde olduğu gibi, gazlarda da  basıncın maddelerin ağırlığı ile ilişkili olduğu anlatılmaktadır.  Kapalı bir kaba konulan gaz, hareketli molekülleri nedeniyle bulunduğu kabın çeperlerine basınç u...
  • Bu konu anlatımında, açık hava basıncı; nasıl bulunduğu ve bu kavrama etki eden değişkenlerin nasıl keşfedildiği gibi tarihselarka planı ile birlikte anlatılmaktadır.  Bu deneyle Torricelli icat ettiği ilk barometre ile açık hava basıncını deniz kenarında 760 mmHg olarak ölçmüştür.
  • Bu konu anlatımında, eylemsizlik kavramının ortaya çıkış süreci anlatılmaktadır. Cisimler üzerinde net bir kuvvet olmadığında duruyorsa durmaya devam edecek, hareket ediyorsa doğrusal bir çizgi üzerinde hareketini devam ettirecektir.
  • ”Konum-zaman grafiği verilmiş olan K ve L araçlarının hızlarını bulun.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • ”Bir su ısıtıcısı, 500 joule elektrik enerjisi harcayarak içinde bulunan suya 350 joule ısı enerjisi aktarmaktadır. Buna göre, ısıtıcının verimi yüzde kaçtır?” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Bu interaktif etkinlikte, düzgün doğrusal hareket yapan bir aracın önce hız zaman grafiği oluşturulacak, daha sonra da bu grafikten yararlanarak hareketlinin konum zaman grafiği oluşturulacaktır. Düzgün doğrusal hareketin hız zaman grafiğini kullanarak cismin yer değiştirmesi bulunabilir. Bunun için...
  • ”40 kg kütleli bir çocuk, 200 kg kütleli asansöre biniyor. % 40 verimle çalışan asansör, çocuğu 20 m yukarı çıkartmak için kaç kJ enerji harcar? (g = 10 m/s2 )” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.