İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (365 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, eski zamanlardaki bilim insanlarının hareketle ilgili yaptıkları açıklamalar anlatılmaktadır. 17.yy'da İtalyan bilim insanı Galileo, nesnelerin hareketlerini sürdürmeleri için harekete ihtiyaç duyup duymadıklarını sorguladı.
  • Bu konu anlatımında, dört farklı örnekte kuvvetin yaptığı fiziksel anlamda işle ilgili soru çözümleri yapılacaktır. Kuvvetin hareket doğrultusunda olan bileşeni ile yer değiştirme miktarı çarpılarak, kuvvetin yaptığı iş hesaplanabilir.
  • Bu konu anlatımında, optik deneylerde kullanılan laboratuvar malzemeleri anlatılmaktadır. Işık kaynağı, aynalar, mercekler, filtreler ve açıölçer gibi laboratuvar malzemelerinin deneylerde nasıl kullanıldığı öğretilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, verilen bir örnek soru üzerinden, kuvvetin yaptığı fiziksel anlamda iş hesaplanmaktadır. İşin formülü, hareket doğrultusunda uygulanan kuvvetle cismin yer değiştirmesinin çarpımı olarak yazılır.
  • Bu konu anlatımında, uluslararası birim sistemi (sı birim sistemi) örnekleri ve uluslararası birim sisteminin önemi anlatılmaktadır. Uluslararası birim sistemi, bilim insanları arasında ortak bir dil oluşturur, böylece deneyler birbirinden çok uzak yerlerde çalışan araştırmacılar tarafından tekrarla...
  • ”Duraktan 50 m uzak olan Ayşe ve ters istikamette 30 m uzakta bulunan Ali'nin durağa göre konum vektörlerini çizerek gösterin.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • ”Doğu-Batı doğrultulu bir yol üzerinde bulunan bir araç, batıya doğru 300 metre gittikten sonra hareketine ara vermeden geri dönerek doğuya doğru 900 metre gitmiştir. Hareketin tamamını sabit süratle ve 60 saniyede yaptığına göre, aracın süratini ve hızını bulun.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla ...
  • Bu konu anlatımında, Ohm Kanunu anlatılmaktadır. Bir iletkenin uçları arasına uygulanan gerilimle akım şiddeti arasındaki ilişki gözlemlenmekte ve gerilimle akım şiddeti arasında sabit bir oran olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bir iletkenin uçlarına uygulanan gerilim ile oluşan akımın şiddeti arasınd...
  • Bu konu anlatımında, gazların basıncı, Magdeburg deneyi örneği ile anlatılmaktadır. Maddenin diğer hallerinde olduğu gibi, gazlarda da  basıncın maddelerin ağırlığı ile ilişkili olduğu anlatılmaktadır.  Kapalı bir kaba konulan gaz, hareketli molekülleri nedeniyle bulunduğu kabın çeperlerine basınç u...
  • Bu konu anlatımında, elektrostatik kitlerin işlevi anlatılmaktadır. Canlandırmada çubukların , yün ve ipek kumaşların, balonların ve elektroskopların deneylerde nasıl kullanıldıkları açıklanmaktadır. Cisimlerin sahip olduğu yükün cinsini bulmaya yarayan alete elektroskop denir.