İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (365 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, fizik bilimi açıklanmaktadır. Canlandırmada, ”Fizik nedir?” sorusuna cevap verilirken fizik ile teknoloji ve bilimsel yöntemler arasındaki ilişkiler de anlatılmaktadır. Fizik, insanların doğayı ve evreni anlama çabasından ortaya çıkan bir bilim dalıdı...
  • ”Bir ucu O noktasındaki engele bağlı olan gergin bir telde, telin diğer ucundan bir atma oluşturuluyor. Atma, engele çarptıktan bir süre sonra tel bir anlığına düz hâle geliyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur: O noktası sabit uçtur; yansıyan atma baş aşağıdır; yansıyan atmanın teld...
  • ”Bir ucu serbest olarak kayabilen gergin yayda ilerlemekte olan X ve Y atmalarının anlık görünümleri şekil üzerinde gösterilmektedir. Bir süre sonra yay bir anlığına düz hâle geldiğine göre verilen şu yargılardan hangileri doğrudur: X ve Y atmalarının oluşum süreleri eşittir; X ve Y atmalarının taşı...
  • Bu konu anlatımında, Galileo'un düşünce deneyinde izlediği yol izlenerek çeşitli materyallerden yapılmış olan sürtünmeli ve sürtünmesiz eğik düzlemlerle bir deney düzeneği hazırlanarak gözlemler yapılmaktadır. Sürtünmesiz bir eğik düzlemden bırakılan bir cisim, ortam sürtünmesiz olduğu sürece sonsuz...
  • Bu konu anlatımında, fizik alanındaki çeşitli kariyer olanakları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca fizik kanunları ve başarılı fizikçilerdeki özellikler vurgulanmaktadır. Fizikçiler; eğitim, araştırma, mühendislik, vb. Gibi bir çok alanda çalışma imkanına sahiptirler.
  • Bu konu anlatımında, gözlemleyemediğimiz olgular hakkında zihnimizde bir resim oluşmasını sağlayan modelleme yönteminin ve matematiğin fizik bilimindeki kullanılışı açıklanmaktadır Fizik biliminde çoğu kavram matematiksel bağıntılarla ifade edilir.
  • Bu konu anlatımında, Newton'un ikinci hareket yasası kullanılarak örnek bir soru çözümü yapılmaktadır. Kütlesi ve üzerine uygulanan kuvvet büyüklüğü verilen bir cismin ivmesi, Newton'un ikinci hareket yasası kullanılarak çözülebilir.
  • Bu konu anlatımında, fiziğin alt dalları ve fiziğin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Canlandırmada, fiziğin alt dallarından elektromanyetizma, atom fiziği, optik, termodinamik, katı hâl fiziği, nükleer fizik ve mekaniğin ilgilendiği kon...
  • Bu konu anlatımında, Newton'un ikinci hareket yasası ile ilgili dört farklı soru çözülecektir. Bir cisim üzerine net bir F kuvveti uygulanırsa cisim, kütlesi ile ters orantılı olarak ivmelenir.   
  • Bu konu anlatımında, bir deney sırasında yapılan ölçümlerden doğru sonuca ulaşmak için, ölçülen değerlerin nasıl incelenmesi gerektiği anlatılmaktadır. Deneylerde ortaya çıkan sonuçlar, aynı ölçümün defalarca kez tekrarlanıp analiz edilmesi ile elde edilir