İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (391 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, doğal afetlere hazırlığın önemi ve farklı bölgelerde yaşanan benzer olayların nasıl sonuçlar doğurduğu anlatılmaktadır. Afetleri en az hasarla atlatabilmek için önemli olan afetlere hazırlıklı olabilmek ve gereken önlemleri alabilmektir.
  • Bu konu anlatımında, konik projeksiyon yönteminin özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir. Konik projeksiyon yöntemiyle bir harita oluşturulurken, bir düzlemin yerküre üzerindeki belirli enlem dairelerine teğet olacak biçimde koni şeklinde sarıldığı varsayılır.
  • Bu konu anlatımında, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, nüfusun ekonomik faaliyet alanlarına dağılışıyla ilişkilendirilerek anlatılmaktadır. Birincil  ekonomik faaliyetlerin temelinde sadece ham madde ve temel gıdaların doğadan sağlanması yer aldığı için, bu faaliyetlerden elde edilen gelir, diğer eko...
  • Bu konu anlatımında, haritaların farklı meslek gruplarında kullanım amaçlarına dikkat çekilerek haritaların konularına ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılabileceği anlatılmaktadır. Çeşitli madenlerin dağılışını belirten haritalar hem bize hem de ekonomiyle ilgilenenlere oldukça yol gösteriyor.
  • Bu konu anlatımında; kütle hareketi tanımı yapılmakta olup, kütle hareketini engellemek için alınması gereken önlemler anlatılmaktadır. Eğimli yamaçlarda yer çekimine bağlı olarak meydana gelen yer değiştirme hareketlerine “kütle hareketleri” denir. 
  • Bu konu anlatımında, buzullar anlatılmaktadır. Alan buzulları deniz seviyesindedir ve sıcak mevsimlerde bu buzullardan kopan parçalar, yüzen adalar yani buz adalar hâlinde akıntılarla Ekvator’a doğru sürüklenir.
  • Bu konu anlatımında, Türkiye'de görülen cephe ve yamaç yağışlarının oluşum biçimleri ve etkili oldukları bölgeler anlatılmaktadır. Türkiye genelinde sonbaharda başlayıp ilkbahara kadar devam eden yağışlar, genelde cephe yağışlarıdır.
  • Bu konu anlatımında, Dünya'nın geoit şekle sahip olmasının sonuçları açıklamalı olarak anlatılmaktadır. Dünya’nın şekli sebebiyle bir yanı Güneş ışınları ile aydınlanırken diğer tarafı karanlıkta kalmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, yer şekillerini haritada gösterme yöntemleri tanıtılmaktadır. Yeryüzünün üç boyutlu yüzey şekillerini iki boyutlu haritalar üzerinde göstermek oldukça zordur. Bunun için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 
  • Bu konu anlatımında, coğrafi bölgelerin hangi kriterlere göre belirlendiği anlatılmaktadır. Kendi sınırları içerisinde belirli özellikleri olan ve bu özellikleri nedeniyle çevresinden ayrılan alanlara ya da coğrafi birimlere “bölge” denir.