İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (391 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, üfusun eğitim durumu, okuryazarlık ve eğitim seviyelerine bağlı olarak incelenmektedir. Eğitim, toplumsal koşulların değişmesiyle beraber ekonomik ve sosyal alanda kalkınmanın en önemli gerekliliklerinden biridir. Bir bölge veya ülke nüfusunun eğitim seviyesi, o ülkenin kalkınma...
  • Bu konu anlatımında, Dünya’nın şeklinin tarihsel gelişimi anlatılmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak yapılan hesaplamalar ve ölçümler sonucunda 18. yüzyılda Dünya’nın tam olarak küre şeklinde olmadığı ortaya çıktı.
  • Bu konu anlatımında, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, nüfusun ekonomik faaliyet alanlarına dağılışıyla ilişkilendirilerek anlatılmaktadır. Birincil  ekonomik faaliyetlerin temelinde sadece ham madde ve temel gıdaların doğadan sağlanması yer aldığı için, bu faaliyetlerden elde edilen gelir, diğer eko...
  • Bu konu anlatımında, zonal toprak türleri ve bu türlerin özellikleri anlatılmaktadır. Zonal topraklar kayaçların bulundukları yerde çözülmesi ile meydana gelir. Zonal topraklar kurak bölge toprakları ve de nemli bölge toprakları olmak üzere ikiye ayılır.
  • Bu konu anlatımında, Mezopotamya'da bulunan ülkeler ve bu ülkelerin genel özellikleri anlatılmaktadır. “Mezopotamya”, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bereketli topraklara verilen isimdir.
  • Bu konu anlatımında, Dünya'nın geoit şekle sahip olmasının sonuçları açıklamalı olarak anlatılmaktadır. Dünya’nın şekli sebebiyle bir yanı Güneş ışınları ile aydınlanırken diğer tarafı karanlıkta kalmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, doğal afetlere hazırlığın önemi ve farklı bölgelerde yaşanan benzer olayların nasıl sonuçlar doğurduğu anlatılmaktadır. Afetleri en az hasarla atlatabilmek için önemli olan afetlere hazırlıklı olabilmek ve gereken önlemleri alabilmektir.
  • Bu konu anlatımında, kadın-erkek nüfusu oranını etkileyen faktörler hakkında bilgi verilmektedir. Bir ülke nüfusunda; kadın sayısının erkek sayısına oranı, o ülkenin ekonomik ve sosyal özelliklerini, doğum oranını ve dolayısıyla nüfus artışını belirler.
  • Bu konu anlatımında, Dünya'nın günlük hareketlerinin sonuçları ayrı ayrı örneklerle anlatılmaktadır. Dünya’nın geoit şekli sebebiyle Güneş’e bakan tarafı gündüzü yaşarken diğer tarafı karanlıkta kalır ve geceyi yaşar. Ancak Dünya’nın günlük hareketi sebebiyle gece ile gündüz art arda yaşanır.
  • Bu konu anlatımında, buzullar anlatılmaktadır. Alan buzulları deniz seviyesindedir ve sıcak mevsimlerde bu buzullardan kopan parçalar, yüzen adalar yani buz adalar hâlinde akıntılarla Ekvator’a doğru sürüklenir.