İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (391 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, ülkelerin gelişmişlikleri nüfus özellikleriyle ilişkilendirilerek nüfusun önemi anlatılmaktadır. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler pek çok nüfus özelliği bakımından birbirinden ayrılır.
  • Bu konu anlatımında, volkanların oluşumu ve Dünya üzerinde aktif volkanların dağılışı anlatılmaktadır. “Yanardağlar” diğer bir adıyla “volkanlar” Dünya’nın iç tabakalarındaki yüksek sıcaklıktaki magmanın yüksek basınç ve levha hareketlerinden dolayı yeryüzüne çıkması ile oluşur.
  • Bu konu anlatımında, ot formasyonu anlatılmaktadır. Otlar yıl içinde belli bir dönemde ortaya çıkan ve bu dönem sonunda kuruyarak toprak üzerinden yok olan tek yıllık bitkilerdir.
  • Bu konu anlatımında, Türkiye'de görülen cephe ve yamaç yağışlarının oluşum biçimleri ve etkili oldukları bölgeler anlatılmaktadır. Türkiye genelinde sonbaharda başlayıp ilkbahara kadar devam eden yağışlar, genelde cephe yağışlarıdır.
  • Bu konu anlatımında, atmosfer basıncına etki eden faktörler anlatılmaktadır. Atmosfer basıncını etkileyen bu faktörler; sıcaklık, yükseklik, yerçekimi ivmesi ve Dünya’nın günlük hareketleri olarak sınıflandırılır.  Atmosfer içerisindeki gaz molekülleri ağırlıkları sebebiyle yeryüzüne bir basınç uygu...
  • Bu konu anlatımında, harita elemanları tanıtılmakta ve harita elemanlarının işlevleri açıklanmaktadır. Harita elemanları başlık, harita anahtarı, koordinat sistemi, harita ölçeği, iç ve dış çerçeve, yön oklarıdır.
  • Bu konu anlatımında, coğrafi bölgelerin hangi kriterlere göre belirlendiği anlatılmaktadır. Kendi sınırları içerisinde belirli özellikleri olan ve bu özellikleri nedeniyle çevresinden ayrılan alanlara ya da coğrafi birimlere “bölge” denir.
  • Bu konu anlatımında, gelişen teknoloji sayesinde insanların doğal engelleri nasıl aştığı anlatılmaktadır. İklimin yılın belli bir döneminde belli bir ürünün yetişmesine el vermediği yerlerde seracılık yöntemiyle bazı ürünler yetiştirilebilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, İskandinavya ülkeleri ve bu ülkelerin genel özellikleri anlatılmaktadır. İskandinavya, Avrupa’nın kuzeyinde yer alan, Avrupa’nın en büyük yarımadasıdır.
  • Bu konu anlatımında, basınç kuşakları olan alçak ve yüksek basınç kavramları örneklerle anlatılmaktadır.   Torricelli 45° enleminde, deniz seviyesinde ve 0°C sıcaklıkta içi cıva dolu 1 metrelik bir cam boru ile yapmış olduğu deneyde, atmosfer basıncını 76 cm cıva olarak ölçmüştür, bu basınca normal ...