İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (391 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, işçi göçü açıklanarak işçi göçünün nedenleri ve sonuçları anlatılmaktadır. İşçi göçleri, çalışmak için giden insanların ekonomik sorunlarına çözüm olmaktadır; ancak farklı kültüre sahip bir ülkede yaşanan uyum sorunları, çalışanlar açısından bu göçlerin olumsuz sonucu olarak değ...
  • Bu konu anlatımında, Dünya’nın uzun yıllar önce oluştuğu ve daha sonra çeşitli jeolojik zamanlar geçirdiği anlatılmaktadır. Arkeologların jeolojik zamanları yapmış oldukları kazılarda bulmuş oldukları fosillere göre belirledikleri anlatılmaktadır. 4,6 milyar yıl boyunca kara ve denizlerin dağılışınd...
  • Bu konu anlatımında, nüfusun gelişimi tanımlanarak nüfusun gelişiminin olumlu ve olumsuz sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Bölge nüfusunun yıllara göre artış veya azalış hızını gösteren bu önemli özelliğe “nüfusun gelişimi” adı verilir.
  • Bu konu anlatımında, harita tanımı ve haritanın kullanım alanlarına yönelik kısa bir açıklama yapılmaktadır. Dünya’nın tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün, belli bir oranda küçültülerek bir düzleme aktarılmasıyla oluşturulan çizimlere “harita” denilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Dünya nüfusunun günümüzdeki gelişimi anlatılmaktadır. 1950 yılında 23,5 olan Dünya nüfusu yaş ortalaması, 2000 yılı itibarıyla 26,4’e ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Dünya nüfusu yaş ortalamasının 2050 yılında 37,8’e ulaşması beklenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, yer üstü sularından denizlerin oluşumları ve özellikleri anlatılmaktadır. Deniz suyu ile karalar üzerindeki sular arasındaki en temel fark, içerdikleri tuz oranlarıdır. Deniz suyunun tuzluluk oranı ortalama binde 35’tir, diğer bir deyişle 1 kilogram deniz suyunda 35 gram tuz bul...
  • Bu konu anlatımında, ot formasyonu türleri anlatılmaktadır. Yarı kurak ve özellikle de yılın sadece bir bölümünün yağışlı geçtiği Amerika ve Afrika kıtalarının tropikal alanlarında görülen ot formasyonu türü savandır.
  • Bu konu anlatımında, tarama yöntemiyle yer şekillerinin gösterimi anlatılmaktadır. Yer şekillerini göstermekte kullanılan yöntemlerden biri de tarama yöntemidir. Bu yöntem ile yapılan haritalarda yer şekilleri kısa, kalın, sık çizgilerle ya da ince, uzun, seyrek çizgilerle taranmış olarak gösterilir...
  • Bu konu anlatımında, nüfus miktarı hakkında bilgi verilerek nüfus miktarı, ülkelerin gelişmişlikleriyle ilişkilendirilmektedir. Nüfus miktarındaki artış veya azalış, bölgenin doğum ve ölüm oranları, gelişmişlik düzeyi, sağlık hizmetlerinin durumu, eğitim düzeyi, beslenme olanakları, gelenek, görenek...
  • Bu konu anlatımında, tayga ormanları ve karma ormanlar ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ormanlar, yetiştikleri iklim şartlarına uygun özelliklere sahiptir. Örneğin tropikal bölgelerde geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu yağmur ormanları görülürken, Asya’nın güneyinde muson yağmur ormanlarında, ağ...