İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (391 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, doğal sistemler ve coğrafya ilişkisi ile beşerî ve fiziki coğrafyadan kısaca bahsedilmektedir. Doğal çevre ve insan, coğrafyanın iki temel öğesidir. Coğrafya, doğa ve insana ait özellikleri, karşılıklı ilişki, dağılış, neden-sonuç prensiplerine göre “...
  • Bu konu anlatımında, doğa ve insan arasındaki ilişki günlük hayat örnekleriyle anlatılmaktadır.  İlk kez milattan önce 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılmış olan “Coğrafya” terimi, doğal ortam özelliklerini, bu özelliklerin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayarak beşerî ve ek...
  • Bu interaktif etkinlikte, Trükiye’deki platolar oluşumlarına göre sınıflandırılacak ve yerleri haritada belirlenecektir. Gaziantep - Şanlıurfa platosu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan  Türkiye’nin en geniş ve tabaka düzlüğü platolarından birisidir.
  • Bu interaktif etkinlikte; güneş ışınlarının geliş açısı, güneşlenme süresi, yükselti, kara ve denizlerin dağılışı, nem, okyanus akıntıları, rüzgârlar ve bitki örtüsü gibi faktörlerin sıcaklığın yerküre üzerindeki dağılışına olan etkileri anlatılmaktadır. Yerkürenin küresel şekli sebebiyle, güneş ışı...
  • Bu konu anlatımında, toprak yapısının suyu geçirip geçirmeme durumları incelenerek yer altı sularının nasıl oluştuğu anlatılmaktadır.  Yağmur ve eriyen kar suları toprağın içinde ilerleyerek yer altı sularını oluşturur.  
  • Bu konu anlatımında; kasırgaların tanımı yapılmakta, özellikleri, oluşumu ve oluşumunu belirleyen faktörler hakkında bilgiler verilmektedir. Kasırgalar, saatte 120 kilometreden daha yüksek rüzgâr hızlarına sahip, dönerek ilerleyen, büyük ve şiddetli fırtınalardır. 
  • Bu konu anlatımında, yerel saat hakkında bilgi verilmektedir. Dünya üzerinde 360 meridyen olduğu için, her dört dakikada bir Güneş’in önünden bir meridyen geçer. Bu nedenle, ardışık iki meridyen arasında dört dakikalık bir zaman farkı oluşur.
  • Bu konu anlatımında, göçlerin terk edilen yerler ve göç alan yerler açısından mekânsal sonuçları açıklanmaktadır. Çok göç alan yerlerde, konut yapılacak alanların daralması sonucunda, yerleşmeye uygun olmayan alanlara gecekondular yapılmakta; hatta bazı bölgelerde ekim alanları ve ormanlar tahrip ed...
  • Bu konu anlatımında, eğim hesaplamaları anlatılmaktadır. İki nokta arasında eğimi hesaplamak için, noktalar arasındaki yükseklik farkı, bu iki nokta arasındaki yatay mesafeye bölünür.
  • Bu konu anlatımında, düzlem projeksiyon yönteminin özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir. Düzlem projeksiyon yöntemiyle bir harita oluşturulurken, haritası çizilecek alana bir düzlemin teğet geçtiği varsayılır. Daha sonra yerküre üzerindeki şekiller, bu düzleme aktarılır.