İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (391 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, doğal sistemler ve coğrafya ilişkisi ile beşerî ve fiziki coğrafyadan kısaca bahsedilmektedir. Doğal çevre ve insan, coğrafyanın iki temel öğesidir. Coğrafya, doğa ve insana ait özellikleri, karşılıklı ilişki, dağılış, neden-sonuç prensiplerine göre “...
  • Bu konu anlatımında, doğa ve insan arasındaki ilişki günlük hayat örnekleriyle anlatılmaktadır.  İlk kez milattan önce 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılmış olan “Coğrafya” terimi, doğal ortam özelliklerini, bu özelliklerin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayarak beşerî ve ek...
  • Bu interaktif etkinlikte, Trükiye’deki platolar oluşumlarına göre sınıflandırılacak ve yerleri haritada belirlenecektir. Gaziantep - Şanlıurfa platosu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan  Türkiye’nin en geniş ve tabaka düzlüğü platolarından birisidir.
  • Bu konu anlatımında, toprak yapısının suyu geçirip geçirmeme durumları incelenerek yer altı sularının nasıl oluştuğu anlatılmaktadır.  Yağmur ve eriyen kar suları toprağın içinde ilerleyerek yer altı sularını oluşturur.  
  • Bu konu anlatımında; kasırgaların tanımı yapılmakta, özellikleri, oluşumu ve oluşumunu belirleyen faktörler hakkında bilgiler verilmektedir. Kasırgalar, saatte 120 kilometreden daha yüksek rüzgâr hızlarına sahip, dönerek ilerleyen, büyük ve şiddetli fırtınalardır. 
  • Bu interaktif etkinlikte; güneş ışınlarının geliş açısı, güneşlenme süresi, yükselti, kara ve denizlerin dağılışı, nem, okyanus akıntıları, rüzgârlar ve bitki örtüsü gibi faktörlerin sıcaklığın yerküre üzerindeki dağılışına olan etkileri anlatılmaktadır. Yerkürenin küresel şekli sebebiyle, güneş ışı...
  • Bu interaktif etkinlikte, öğrenciler; harita ölçeği ve harita uzunluğu bilgilerini kullanarak gerçek uzunluğun nasıl bulunduğu anlatılmaktadır. Harita üzerindeki iki yerleşim yeri arasındaki gerçek uzunluk, harita ölçeğinin paydası ile haritadaki uzunluğun çarpımına eşittir.
  • Bu interaktif etkinlikte, harita ölçeği, gerçek uzunluk ve harita üzerindeki uzunluk hesaplamaları anlatılmaktadır. Bu etkileşimde, harita ölçeği, gerçek uzunluk ve harita üzerindeki uzunluk hesaplamalarıyla ilgili alıştırmalar yapacaksınız.
  • Bu interaktif etkinlikte, öğrenciler; eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde profil çıkarırlar. Bir grup çevre gönüllüsü, daha önceden belirlenen bir alanda, ağaçlandırma çalışması yapmak istiyor. Dikimde kullanılacak ağaç fidanları farklı türlerde ağaçlara ait ve her ağaç türü ancak b...
  • Bu interaktif etkinlikte, çeşitli levha hareketleri incelenerek Hawaii adalarının nasıl oluştuğu bulunacaktır. Okyanus levhaları birbirinden uzaklaşırken aralarında oluşan boşluk, magma ile dolar ve magmanın burada soğumasıyla yeni yer kabuğu oluşur.