İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (465 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, insan üreme sistemi anlatılmaktadır. Canlıların nesillerini devam ettirmek için ürer. Döllenme sırasında dişi bireyin yumurtası ile erkek bireyin spermlerinin çekirdekleri kaynaşarak zigotu oluşturur. Zigot sonra gelişerek embriyoyu oluşturur.
  • Bu konu anlatımında, tek hücreli ve prokaryotik mikroorganizmalar olan bakterilerin yapısı açıklanmaktadır. Bakterilerde bulunan hücre duvarı, kamçı, pilus, halkasal DNA ve plazmit gibi yapıların işlevleri belirtilmektedir. Bir bakteri hücresindeki genetik materyalin neredeyse tümü, sitoplazmada bul...
  • Bu konu anlatımında, insanların farklı kan gruplarına sahip olduğu ve bu farkın alyuvarlar üzerinde taşınan antijen denen özel proteinlerden kaynakladığı anlatılmaktadır. İnsanlarda A, B, O, kan grubu sistemi görülmektedir. Farklı kan grupları, alyuvarlar üzerinde taşınan özel proteinler sonucu orta...
  • Bu konu anlatımında, canlıları isimlendirme ve sınıflandırma konularında Linnaeus'nin yaptığı çalışmalar açıklanmaktadır. Modern sınıflandırma sistemi tanıtılmakta, sınıflandırma basamaklarından yukarı ve aşağı gidildikçe canlıların ortak özellikleri, çeşitlilik ve birey sayısı gibi özelliklerin ne ...
  • Bu konu anlatımında, eşeysiz üreme çeşidi olan yenilenme (rejenerasyon)  anlatılmaktadır.  Bazı canlılarda doku veya organların yenilenmesini, bazı canlılarda ise kopan parçalardan yeni canlı oluşumunu sağlayan üreme çeşidine yenilenme (rejenerasyon) denir.
  • Bu konu anlatımında, insan genom projesi amaçları ve bulguları anlatılmaktadır. Canlılar sahip olduğu genler tarafından kontrol edilir. İnsan genom projesi insan gen haritasını ortaya çıkartmak amacıyla 1990 yılında başlamıştır. 
  • Bu konu anlatımında, döllenmiş yumurtanın (zigotun) bölünmesi ile benzer hücrelerin oluştuğu, daha sonra bu hücrelerin özelleşerek farklı hücreleri oluşturduğu açıklanmaktadır. Zigotun bölünmesi ile meydana gelen benzer hücrelerin özelleşmiş hücrelere dönüşmesine “hücre farklılaşması” denildiği ve h...
  • Bu konu anlatımında, eşeyli üremenin tanımı verilerek eşeyli üreyen canlılara örnekler verilmektedir.  Eşeyli üreme, iki farklı eşey hücresinin, diğer bir deyişle gametlerin birleşmesiyle meydana gelir.
  • Bu konu anlatımında,  radyasyon kirliliğine neden olan doğal ve yapay etkenler açıklanmaktadır. 
  • Bu konu anlatımında, kromatin, DNA, kromozom kavramları tanımlanmakta; DNA’nın işlevleri kısaca açıklanmaktadır. DNA, hücreyi yöneten ve hücreye ait özelliklerin saklandığı moleküldür.