İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (465 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, protistlerin, organizmalar ve ekosistemlerin sağlığını korumaktaki rolü anlatılmaktadır. Ayrıca, protistlerin gıda endüstrisinde kullanılma alanları ve ekosistemdeki otçul hayvanlar için oynadığı önemli rol açıklanmaktadır. Protista âlemindeki bir takson olan alglerin bir çeşidi...
  • Bu konu anlatımında, hücre bölünmesinin önemi ve işlevi açıklanmaktadır. Hücre bölünmesi tek hücrelilerde sadece çoğalma, çok hücrelilerde ise doku oluşumunun yanı sıra organ ve sistemlerin büyüyüp gelişmesini, yıpranan hücrelerin onarılmasını ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlar...
  • Bu konu anlatımında, Mendel ve yaptığı çalışmalar kısaca anlatılmaktadır.   Mendel, kalıtımla ilgili yaptığı çalışmalarda kolay yetiştirilebilen ve kısa sürede döl verebilen bezelye bitkisini seçmiştir. 
  • Canlıların çeşitliliği açısından eşeyli üremenin ve mayozun önemini tartışır. Mayoz bölünme kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlar. Mayoz bölünmenin düzgün gerçekleşmemesi tedavisi zor olan genetik hastalıklara sebep olabilir. Mayoz bölünmede görülen parça değişimi canlılarda çeş...
  • Bu konu anlatımında, eşeysiz üreme çeşidi olan bölünerek üreme anlatılmaktadır. Bölünerek üreme, eşeysiz üremenin en basit çeşididir. Tek hücreli canlılarda görülür.
  • Bu konu anlatımında, biyoteknolojik uygulamalara örnekler verilerek olası yarar ve zararları açıklanmaktadır. Genetiği değiştirilmiş organizmalarla, artan insan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha çok ürün veren, daha hızlı olgunlaşan ve değişen çevre koşullarına karşı daha dayanıklı b...
  • Bu animasyonda, canlıların ortak özelliklerinden hücrelerden oluşma ve organizasyon anlatılmaktadır. Bütün canlılar, yapı ve işlev bakımından en temel birim olan hücre veya hücrelerden oluşmuştur. Canlıların yaşamsal etkinliklerinin belirli kurallara göre düzenlenmesine ve bunun için yapılan görev p...
  • Bu konu anlatımında, mutasyon kavramı tanımlanarak mutasyona neden olabilecek etkenler açıklanmaktadır.  DNA moleküllerinin kendini eşlemesi sırasında meydana gelen yanlış eşleşmeler DNA’ nın yapısını ve işlevini değiştirir. Meydana gelen bu değişikliklere mutasyon denir. Radyasyon, X ışınları, kimy...
  • Bu konu anlatımında, mitoz bölünme sonucunda ortaya çıkan hücre sayısı ve hücre içinde bulunan kromozom sayısı ile ilgili bilgi verilmektedir. Hem tek hücreli hem de çok hücreli canlılarda görülen bir tür bölünme şekli olan mitoz bölünmede iki yavru hücre oluşur. Oluşan bu iki hücre ana canlı ile ay...
  • Bu animasyonda, mitozda bitki ve hayvan hücrelerinde görülen farklılıklar açıklanmaktadır.  Hayvan hücrelerinde iğ iplikleri sentrozomlar tarafından üretilir. Bitki hücrelerinde ise iğ ipliklerinin üretimi sitoplazmadaki özel proteinler tarafından gerçekleştirilir.