İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (465 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, eşeysiz üreme çeşidi olan tomurcuklanma ile üreme anlatılmaktadır.  Bira mayası gibi mantarlarda ve hidra canlısında görülür. Ana canlı üzerinde oluşan küçük çıkıntının büyüyerek yeni bir birey haline gelmesi tomurcuklanma ile üremedir. 
  • Bu konu anlatımında, difüzyon, pasif taşıma, dinamik denge kavramları özetlenmekte; kolaylaştırılmış difüzyon kavramı tanımlanmaktadır. Glikoz molekülleri gibi bazı maddeler, hücre zarından doğrudan geçemeyecek kadar büyüktür. Bu moleküllerin hücre zarından geçişi, protein yapısındaki özel kanallarc...
  • Bu konu anlatımında, baskın ve çekinik gen, fenotip- genotip kavramları anlatılmaktadır. Kalıtım, canlılarda var olan genetik karakterin nesilden nesle geçmesini hücrelerde bulunan ve genlerden oluşan kromozomlar ile sağlar. Bir karakterin canlının fenotipinde görülüp görülmemesi karakteri taşıyan g...
  • Bu konu anlatımında, virüslerin neden olduğu hastalıklar anlatılmaktadır. Grip, AIDS, uçuk ve kuduz virüslerin sorumlu olduğu hastalıklara örnektir.
  • Bu konu anlatımında, hücre zarından madde taşınması yöntemleri açıklanmaktadır. Difüzyon, ozmoz ve kolaylaştırılmış difüzyon, pasif taşma yöntemleridir. Küçük veya yağda çözünen maddeler difüzyonla, diğer maddeler zardaki protein kanallarından geçerek kolaylaştırılmış difüzyon ile taşınır.
  • Bu konu anlatımında, dişi ana üreme hücrelerinden yumurta oluşumu yani oogenez anlatılmaktadır. Dişi ana üreme hücrelerinden yumurta oluşumu oogenez olarak adlandırılır. Dişi bireylerin ovaryumlarında yumurta ana hücreleri ergenliğe girinceye kadar mayoz bölünmeye hazır olarak bekler. 
  • Bu konu anlatımında, sınıflandırmanın tanımı ve amacı belirtilmekte, Aristo’nun canlıları gruplara ayırmasından başlanarak sınıflandırmanın tarihçesi anlatılmaktadır. Yeryüzünde bulunan canlıları daha kolay incelemek ve aralarındaki ilişkileri belirlemek için onları benzer özeliklerine göre grupland...
  • Bu konu anlatımında, hücre zarının seçici geçirgenlik özelliği ve difüzyon kavramı tanımlanmaktadır. Difüzyon, hücrelerde, bazı moleküllerin geçişine yardımcı olan, bazılarının geçişini ise engelleyen plazma zarında gerçekleşir. Plazma zarının bu özelliğine “seçici geçirgenlik” denir.
  • Bu konu anlatımında, klonlama, Dolly’nin klonlanma süreci, klonlamanın yarar ve zararları anlatılmaktadır. Dolly, dişi bir koyunun meme bezlerinden alınan hücreler ile klonlanan ilk memeli canlıdır. Dolly’ nin klonlanmasından sonra birçok bilimsel ve etik tartışmalar ortaya çıkmıştır. Klonlama organ...
  • Bu konu anlatımında, endosporun yapısı, oluşumu ve işlevleri anlatılmaktadır. Bakterilerin olumsuz ortam koşullarında endospor oluşturduğu ve endospor oluşturmanın bakterinin hayatta kalması için bir adaptasyon olduğu vurgulanmaktadır. Ortam sıcaklığı bakterinin yaşamını devam ettiremeyeceği kadar d...