İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (465 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, ormanlık alanlara bırakılan cam atıkların ince kenarlı mercek gibi işlev görerek, güneşli havalarda yangın riski oluşturabileceği açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, geri dönüşüm tanımı yapılmakta, geri dönüşümün önemi açıklanmaktadır. Geri dönüşüm; atıkların, çeşitli işlemlerle tekrar kullanılabilir ham maddelere dönüştürülüp yeniden üretim sürecine dahil edilmesi işlemidir.
  • Bu konu anlatımında, enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden aktivatör ve inhibitör maddeler kısaca açıklanmaktadır. Enzimlerin etkinliğini arttıran kimyasal maddelere aktivatörler, enzimlerin etkinliğini engelleyen kimyasal maddelere inhibitörler denir.
  • Bu konu anlatımında, radyasyon kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki ani ve uzun süreli kalıcı etkileri açıklanmaktadır. Radyasyon kirliliği; ağır yanıklar, doku hasarları gibi ani etkilere ve genlerin yapısında değişimlere yani mutasyonlara yol açarak sakat ya da ölü doğumlar gibi uzun süreli kalıc...
  • Bu konu anlatımında, bir çeşit karbonhidrat olan kitinin özellikleri, yapısı, işlevleri ve günlük yaşamdaki kullanım alanları açıklanmaktadır. Kitin polisakkariti, N-asetilglukozamin birimlerinin birbirine bağlanmasıyla oluşur.
  • Bu konu anlatımında; hamileliğin izlenmesinde kullanılan yöntemlerden kan testleri, ultrasonografik muayene, amniyosentez ve koryon villüs örneklemesi hakkında bilgiler verilmektedir. Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemde, cihazdan gönderilen ses d...
  • Bu konu anlatımında, ozon tabakasının işlevi açıklanarak, ozon tabakasına zarar veren maddeler ve bu zararı önlemek için alınması gereken önlemler açıklanmaktadır. Ozon tabakası güneşten gelen zararlı mor ötesi ışınlara karşı dünyayı korur.
  • Bu konu anlatımında, küresel ısınma tanımlanmakta; küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları detaylı olarak açıklanmaktadır. Yirminci yüzyıl içinde küresel atmosferin sıcaklığı yaklaşık 0,5°C yükselmiştir. Bu değer kulağa çok yüksek gelmeyebilir ancak Dünya’nın ikliminde önemli değişiklikl...
  • Bu konu anlatımında, asit yağmurlarının nasıl oluştuğu açıklanmakta; ekosistemlere etkileri belirtilmektedir. Ayrıca asit yağmurlarının oluşmasını engellemek için alınabilecek önlemler listelenmektedir. Fosil yakıtlar yakıldığında kükürt, karbon ve azot oksitleri oluşur,  bu asidik maddeler atmosfer...
  • Bu konu anlatımında, insan embriyosunun gelişimi anlatılmaktadır. Döllenme olayının gerçekleşmesiyle meydana gelen zigotun birçok kez mitoz geçirmesi ile embriyo ve embriyoyu besleyen yapılar oluşur. Embriyo hücrelerinin zamanla farklılaşması ile doku ve organlar meydana gelir.