İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (465 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, biyoloji biliminin tanımı yapılmakta, biyolojide dönüm noktası olan buluşlar ve önemli bilim insanları belirtilerek biyolojinin tarihi özet olarak açıklanmaktadır. Biyoloji tarihindeki önemli olaylardan biri, canlılarda kalıtımın esaslarının keşfedilm...
  • Bu konu anlatımında, DNA parmak izi yöntemi anlatılmaktadır. İnsan DNA’sının %2 lik kısmına ait dizilim herkeste aynı iken %98 lik kısmı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Farklı bireylerin farklı DNA dizilişleri olduğu için DNA parmak izleri suçluların tespitinde ve babalık testlerinde kullanılan ...
  • Bu konu anlatımında, sentrozom organelinin yapısı ve işlevleri kısaca açıklanmaktadır. Sentrozom, hücre bölünmesi sırasında mikrotübülleri oluşturarak kromozomların hareket etmesini sağlar.
  • Bu konu anlatımında, simbiyoz kavramı tanımlanarak, doğada görülen çeşitli simbiyotik yaşam şekillerine (mutualizm, kommensalizm, parazitlik) örnekler verilmektedir.  Farklı türden iki organizmanın birbirleri ile aralarında kurdukları özel ilişki simbiyoz olarak adlandırılır. Simbiyotik yaşam şekill...
  • Bu konu anlatımında, eşeyli üremenin adımlarından biri olan mayoz bölünme anlatılmaktadır. Mayoz bölünme ile oluşan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu zigot meydana gelir, bu olay döllenme olarak adlandırılır. 
  • Bu konu anlatımında, organizmaların sınıflandırılmasının önemi ve işlevi özetlenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, lizozomun yapısı ve görevi anlatılmaktadır. Lizozom, içinde endoplazmik retikulum ve golgi tarafından sentezlenen sindirim enzimlerini bulundurur. Lizozomun dışında bulunan zar herhangi bir sebep ile parçalanırsa organel içinde var olan enzimler hücre içine dağılır ve hücreyi pa...
  • Bu konu anlatımında, canlıları sınıflandırmanın gereği ve önemi kısaca açıklanmaktadır. Organizmalar karakteristik özelliklerine göre gruplandırılır. Canlıları sınıflandırarak, onlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları kolayca anlayabiliriz. Sınıflandırma, doğayı anlamamıza yardım eder.
  • Bu konu anlatımında, hücre teorisi ile prokaryot ve ökaryot hücre kavramları özetlenmektedir.
  • Bu animasyonda, mayoz ve mitoz bölünme arasındaki farklar anlatılmaktadır. Vücut hücrelerinde ve tek hücreli canlılarda mitoz bölünme, eşey (üreme) ana hücrelerinde ise mayoz bölünme gerçekleşir.