2. sınıf öğrencileri Teddy’s Having Fun’la İngilizce öğrenmeyi çok seviyor!

“Teddy’s Having Fun”, eğitim teknolojileri alanında 26 yıllık birikimiyle Vitamin’in üreticisi Sebit’in MEB ilkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik geliştirdiği online İngilizce okula destek ürünüdür.


Özgün bir eğitim ürünü olan Teddy’s Having Fun, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İngilizce 2. sınıf öğretim programına; konu, tema ve kazanımlar olarak birebir uyumlu hazırlanmıştır.

Dinamik, zengin ve renkli içerik

Öğrenci, okulda öğrendiklerini evinde Teddy’s Having Fun’ın eğlenceli içeriğiyle pekiştirir. İngilizceyi günlük yaşamının bir parçası hâline getirdiğinden dil eğitimi için gerekli olan ortam da böylece sağlanmış olur. Öğrenci, İngilizceyi kalıcı bir şekilde öğrenir, öğrendiklerini de sürekli tekrar ettiği için unutmaz.


Teddy’s Having Fun; dinamik, zengin ve renkli içeriği, eğlenceli etkinlikleri, olumlu geri bildirimler ve tekrarlanan yönergeler sunan özgün eğitsel yaklaşımıyla öğrencinin, özellikle dinleme ve konuşma başta olmak üzere, tüm dil becerilerini geliştirir.

Öğretmen için zengin bir kaynaktır

Teddy’s Having Fun; Şarkılar, Karaokeler, Oyunlar, Boyamalar ve Konuşan Sözlük ile öğrencinin İngilizce öğrenme motivasyonunu artırırken, aynı zamanda öğretmene de sınıfta kullanabileceği zengin bir kaynak sunar.


Teddy’s Having Fun’ın özgün şarkıları öğrencilerin derse olan ilgisini artırırken, oyunlar, boyamalar ve karaokeler öğrencilerin İngilizce öğrenmekten keyif almasını sağlar.


120 kelimelik Konuşan Sözlük ise öğrencinin her bir kelimeyi görsel ve işitsel olarak birleştirerek tam öğrenmesine yardımcı olur.

Her ünite için 4, toplamda 40 ödev Teddy’s Having Fun’da!

Teddy’s Having Fun, öğretmene derslerinde kullanabileceği zengin bir kaynak sunmanın yanında mesleki yaşamını kolaylaştıracak özelliklere de sahiptir. Öğretmen, her ünite için 4, toplamda 40 pdf formatında hazırlanmış olan, çıktısı alınabilen ödevi öğrencilerine verebilir.

Veli de öğretmen de öğrencilerin çalışmalarını takip edebilir

Teddy’s Having Fun’la hem veli hem de öğretmen; öğrencilerin yaptıkları çalışmaları detaylarıyla takip edebilirler. Öğretmen ve veli ekranları her bir öğrencinin hangi ünitede ne çalıştığını gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Böylece öğretmen, öğrencisini yönlendirebilme olanağına da sahiptir.

Öğretmen neden sınıfta Teddy’s Having Fun kullanmalıdır?

Kelime ve yapıları öğretmek,
Öğretilmiş olan kelime ve yapıları pekiştirmek,
Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmek,
Farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilere uygun etkinlikler yapabilmek,
Sınıf içi uygulamalarını zenginleştirmek,
Öğrencilere İngilizceyi sevdirmek,
Öğrenci motivasyonunu artırmak için kullanmalıdır.