Kayıp Sesler Ülkesi'yle okuma yazma öğretmek çok keyifli!

Eğitimde çeyrek asrı aşan deneyimi ve birikimiyle Vitamin’in üreticisi Sebit, senaryo temelli yeni okuma yazma ürünüyle öğrencilerin okuma yazma öğrenme sürecini desteklerken öğretmenlere de sınıflarında kullanabilecekleri zengin bir kaynak sunuyor.

Okuma yazma öğretme süreciyle ilgili ihtiyacınız olan her şey burada!

Ses Temelli Okuma Yazma Yöntemini en iyi şekilde destekleyen Kayıp Sesler Ülkesi Okuma Yazma Destek Programı, her ses için özel hazırlanan 29 şarkı, 277 animasyon ve 214 uygulama olmak üzere toplam 520 öğrenme nesnesinden oluşan zengin bir kaynak. Henüz oyun çağında olan öğrencilerin okuma yazma öğrenme sürecinde desteklenmesini hedefleyen Kayıp Sesler Ülkesi, ilkokul öğretmenlerinin ihtiyacı olan her şeyi tek bir kaynakta bulabilmelerini sağlıyor.

Eğitim ve teknolojinin bütünleştiği en iyi örneklerden biri olan Kayıp Sesler Ülkesi Okuma Yazma Destek Programı’nda öğretmenlere özel bir sayfa hazırlandı. Sayfa, kolay kullanım özelliği ve zengin içeriğiyle öğretmenlerin mesleki yaşamlarını kolaylaştırıyor. Öğretmen Sayfası, “Öğretmen Araçları”, “Ses Grubu Çalışmaları”, “Faydalı Bilgiler” ve “Okuma Yazmaya İlişkin” bölümlerinden oluşuyor.

Ses Grubu Çalışmaları

Bu bölümde, 6 ses grubunda her bir ses için sesi hissetme, sesi yazma, hece, kelime, cümle ve metin oluşturma amacıyla hazırlanmış şarkılar, 8 farklı tipte interaktif oyun ve 10 farklı tipte animasyon bulunuyor.

Tüm bu çalışmaları öğretmenler, derslerinde sınıf içi uygulama olarak kullanılabileceği gibi öğrencilere ödev olarak da verilebiliyorlar.

Öğretmen Araçları

Bu bölümde pdf formatında hazırlanan, çıktısı alınabilen öğretmen destek materyalleri bulunuyor. Ayrıca, Kayıp Sesler Ülkesi ürününün nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler de burada yer alıyor.

 • Harf Tablosu
 • Harf Kartları
 • Sayı Kartları
 • Dik Temel Harfler
 • Mevsim Şeridi
 • Atatürk Köşesi
 • Düzeltme Sembolleri
 • El Yazı Fontu
 • Okuma Değerlendirme Formu
 • Yazma Değerlendirme Formu
 • Çizgi Sözlüğü
 • Rakam Çalışmaları

Faydalı Bilgiler

Bu bölümde, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları faydalı bilgiler yer alıyor. Uzmanlarca hazırlanan bu bölüm, öğretmenlere velilerle kurdukları iletişimlerde kolaylık sağlıyor. Ana başlıkları ise şöyle:

 • Okul olgunluğu nedir? İlk okuma yazma sürecini nasıl etkiler?
 • Çocuklar ezberden mi okuyorlar?
 • Neden bitişik eğik yazıyla ilk okuma yazma öğretiliyor?
 • Disleksi, Disgrafya ve Hiperleksi terimlerini hiç duydunuz mu?
 • Hiçbir sorun yok ama çocuğum okuyamıyor?
 • Erken okuma ilk okuma yazma sürecini nasıl etkiler?
 • Okuma düzeyleri hakkında aileleri nasıl yönlendirebiliriz?
 • DEHB olan çocuklara nasıl yaklaşmalıyız?
 • Evde Çalışmanın Düzenlenmesi
 • Ekran okuma nedir?

Okuma Yazmaya İlişkin

Bu bölümde, okuma yazma süreciyle ilgili çeşitli kaynaklardan derlenmiş makaleler bulunuyor. Makalelerin başlıkları şöyle:

 • Bir Yöntem Değişikliği ve Türkçe Programı
 • İşte Her Şey Başlıyor: Fonoloijik Farkındalık
 • Hazırbulunuşluk
 • Bitişik Eğik Yazı
 • Okuma Öğrendiler Peki Şimdi Ne Yapmalı?
 • Çocuklarda Kelime Hazinesi ve Okuma Gelişimi
 • İlk Okuma Yazmada Karşılaşılan Problem Alanlarının Tespiti
 • İlk defa 1. Sınıf Okutmak
 • İlk Okuma Yazma Öğretimi ve Teknolojinin Kullanımı

Öğretmenler Neden Kayıp Sesler Ülkesi'ni Sınıfında Kullanmalıdır?

 • Ses Temelli Okuma Yazma Yöntemini en iyi şekilde desteklediği için,
 • 532 öğrenme nesnesinden oluşan zengin bir kaynak olduğu için,
 • Kolay ve hızlı okuma yazma öğrenme sürecini desteklediği için,
 • Okulda uygulanan sınıf içi etkinliklere paralel bir yapıda hazırlandığı için,
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylı tüm okuma yazma setleriyle paralel yapıda hazırlandığı için,
 • Yaş grubuna uygun, eğlenceli görsellerle dersleri zenginleştireceği için,
 • Kapsamında 29 sese ait 29 özgün şarkı bulunduğu için,
 • Doğru yazı karakteriyle hazırlandığı için,
 • Senaryo temelli hazırlandığı için,
 • Dikkat dağınıklığı yaşayan, okuma yazma güçlüğü çeken öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için kullanmalıdır.