Yıl, Ay ve Gün ile İlgili Problemleri Çözelim - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Yıl, Ay ve Gün ile İlgili Problemleri ÇözelimEtkileşimli Alıştırma

Yıl, ay, hafta ve gün problemlerini çözerken yine problem çözme adımlarını takip etmeliyiz. Öncelikle verilenler ve istenilenleri belirleyip problemi anlamalıyız. İkinci adımda çözüm için bir plan hazırlamalıyız. Üçüncü adımda ise hazırladığımız plana göre problemi çözmeliyiz. Dördüncü ve son adımda çözümümüzü kontrol ederek problem çözme işlemini bitiririz.

Bu uygulama yıl, ay, hafta ve gün kavramları ile ilgili problemler içermektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!