Türkçedeki Ses Olayları - Sağlık için Oyun ve Spor - Alıştırma - 4. sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Türkçedeki Ses Olayları - Sağlık için Oyun ve Spor - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Türkçedeki ses olaylarının neler olduğuna birlikte bakalım. Bazı iki heceli sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki ünlü düşer. Benzer şekilde bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu sözcüğün sonundaki p, ç, t, k sert ünsüzlerinin b, c, d, ğ yumuşak ünsüzüne dönüşür. Ç, f, h, k, p, s, ş, t sert ünsüzleriyle biten sözcüklere getirilen ekin başındaki c, d, g yumuşak ünsüzleri ç, t, k sert ünsüzlerine dönüşmesi şeklinde olur. Türkçede iki ünlü yan yana gelemediği için, ünlü ile biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde araya n, s, ş, y kaynaştırma ünsüzleri girer.

Verilen sözcüklerin ve eklerin Türkçedeki ses olaylarına göre doğru yazılışlarının seçilmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!