Tahmini Çarpımın Sonucu ile Karşılaştıralım - 4. sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Tahmini Çarpımın Sonucu ile KarşılaştıralımEtkileşimli Alıştırma

En çok iki basamaklı doğal sayıların çarpımını tahmin ederken sayıları en yakın onluğa yuvarlarız. Yani sayının birler basamağı 5´ten küçükse bir önceki onluğa, 5 veya 5´ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlanır. Ve sayılar bu şekilde çarpılır. Böylelikle sonuca yakın bir tahmin yapılmış olur.

Bu interaktif etkinlikte en çok iki basamaklı doğal sayıların çarpımının en yakın onluğa yuvarlama yöntemiyle tahmininin yapılması istenmektedir. Sonrasında işlem sonucu ve doğru tahminlerle, sonuçlar karşılaştırılarak geri dönüt verilir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!