Suda Çözünen ve Çözünmeyen Maddeler - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
Suda Çözünen ve Çözünmeyen MaddelerEtkileşimli Alıştırma

İki ya da daha fazla maddenin bir araya gelmesi ile karışımlar oluşur. Bazı karışımlarda karşımdaki maddeleri gözle seçebiliriz.  Bazı karışımlarda ise karışımı oluşturan maddelerin hepsini gözle göremeyiz. Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görünemeyecek küçük parçalara ayrılarak oluşturdukları karışımlara çözelti denir.

Bazı maddelerin suda çözündüğü, bazı maddelerin ise suda çözünmediği tuz, şeker, mercimek ve kum ile yapılan gözlemler ile gösterilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!