Sözcük Dağarcığımızı Zenginleştirelim 1 - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Sözcük Dağarcığımızı Zenginleştirelim 1Etkileşimli Alıştırma

Verilen sözcük ve sözcük öbeklerini, anlamları ile eşleştirmeye yönelik bir uygulamadır.

Verilen sözcük ve sözcük öbeklerini, anlamları ile eşleştirmeye yönelik bir uygulamadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!