Sıvı Miktarını Tahmin Edelim ve Tahminimizi Kontrol Edelim - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Sıvı Miktarını Tahmin Edelim ve Tahminimizi Kontrol EdelimEtkileşimli Alıştırma

Bir kaptaki sıvı miktarını tahmin ederken öncelikle miktarından emin olunan bir kap alınır ya da hayal edilir. Sonra miktarı verilmeyen kaba, miktarını bilinen kaptaki sıvıdan kaç tane doldurulabilineceğine bakılır ve kaptaki sıvı miktarı tahmin edilir. Bu yöntemle kolay bir şekilde iyi bir tahmin yapılabilir.

Bu uygulamada hacim ölçü birimleri kullanılarak verilen örneklerin sıvı miktarlarının tahmin edilmesi istenmektedir.