Doğal ve Yapay Ses Kaynakları - 4. sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Doğal ve Yapay Ses KaynaklarıCanlandırma

Çevremizdeki sesleri kulağımız yardımı ile duyabiliriz. Kuş ve kedi gibi hayvanlar, radyo ve televizyon gibi ev aletleri, müzik aletleri ve insanlar gibi ses çıkarabilen tüm varlıklara ses kaynakları denir.  Ses kaynakları doğal ve yapay ses kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal ses kaynakları, doğada kendiliğinden ses çıkarabilen ses kaynaklarıdır. Bu kaynakların çıkardıkları sesler doğal seslerdir. Rüzgar ve yağmur sesi de doğal sestir. Yapay ses kaynakları insanlar tarafından üretilmiş ses kaynağıdır. Bu kaynakların çıkardıkları sesler ise yapay seslerdir.

Ses kaynağının tanımı yapılmakta, doğal ve yapay ses kaynakları anlatılarak örnekler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!