Sert Ünsüzlerin Yumuşaması - Sağlık için Oyun ve Spor - 4. Sınıf

Türkçe - Konu Anlatımı
Sert Ünsüzlerin Yumuşaması - Sağlık için Oyun ve SporKonu Anlatımı

Bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu sözcüğün sonundaki p, ç, t, k sert ünsüzlerinin b, c, d, ğ yumuşak ünsüzüne dönüşmesine ünsüz yumuşaması denir. Tek heceli sözcüklerin çoğu ile özel adlar, yazılırken bu kurala uymaz.

Sert ünsüz yumuşamasının nasıl olduğu anlatılırken, sert ünsüz yumuşamasına uğramayan durumlar anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!