Şekillerin Çiziminde Kaçar Küp Kullanıldığını Bulalım - 4. sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Şekillerin Çiziminde Kaçar Küp Kullanıldığını BulalımEtkileşimli Alıştırma

İzometrik kağıttaki bir çizimde kaç tane küp olduğunu bulmak için öncelikle çizimin planı çıkarılır. Bunun için şeklin en alt sırasının şekli çizilir ve bu sırada yer alan her bir küp için karelerin içine “1” yazılır. Bundan sonra üst üste gelen her bir küp için ilgili karenin içindeki sayıya 1 eklenir. Son olarak plandaki sayılar toplanır ve çizimde kaç küp olduğunu bulunur.

Bu uygulamalı etkinlikte izometrik kağıtta çizilmiş birim küplerden oluşan bir şeklin içinde kaç küp olduğununun tespit edilmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!